Cách đo điện áp một chiều

  • 02/09/2018

Cách đo điện áp một chiều

1. Dòng điện một chiều là gì?

Dòng điện một chiều là dòng chuyển động đơn hướng của các điện tích. Dòng điện một chiều được tạo ra từ các nguồn như pin, tế bào năng lượng mặt trời. Dòng điện một chiều có thể di chuyển trong vật dẫn như dây điện hoặc trong các vật liệu bán dẫn, vật liệu cách điện hoặc trong chân không ví như trong các chùm ion hoặc chùm electron. Trong dòng một chiều, các điện tích chuyển động theo cùng một chiều là từ cực âm của nguồn điện sang cực dương, khác với chiều của dòng điện xoay chiều và chiều dòng điện quy ước.

Dòng điện 1 chiều không đổi

Tín hiệu DC gợn sóng

2. Điện áp 1 chiều là gì?

Điện áp một chiều là hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện qua mạch một chiều. Để đo điện áp một chiều, có thể sử dụng vôn kế một chiều.

Các bước đo điện áp một chiều:
Mắc vôn kế song song với mạch cần đo điện áp.
Có thể mắc song song trực tiếp vôn kế với nguồn điện như mạch phải hở.
Đọc số (hoặc kim) chỉ thị trên vôn kế.
Lưu ý: mắc chốt dương của vôn kế hướng đến cực dương của nguồn điện và ngược lại. 

3. Nguồn điện một chiều là gì?

Nguồn một chiều là nguồn điện phát ra dòng điện một chiều, dòng điện này có chiều xác định, độ lớn có thể vẫn biến thiên nhưng trị số của nó luôn nằm giới hạn trong 1 phía của trục thời gian Ox, nghĩa là hoặc luôn dương (+), hoặc luôn âm (-) và không đi qua giá trị "0".
 
Các nguồn điện một chiều DC có thể là:
+ Các loại Pin, Ắc Quy
+ Đầu ra các bộ chỉnh lưu từ dòng xoay chiều sang dòng một chiều sử dụng điốt, cầu điốt hoặc thyristor. Với yêu cầu dòng điện lớn cần dùng các thyristor.