Chức năng Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1062

  • 02/09/2018

Cách sử dụng Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1062, K1062

Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1062 thiết kế an toàn dùng trong môi trường công nghiệp

  • Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 61010-1, CAT.III 1000V, CAT.IV 600V
  • Chế độ đo: True RMS, MEAN
  • Dải tần rộng: 10Hz - 100KHz
  • Nhiệt độ hoạt động rất rộng từ -20 đến 55 º C
  • Hỗ trợ đáng tin cậy để quản lý dữ liệu
  • Dữ liệu bộ nhớ trong lớn

Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1062 

Giá: 10.098.000 VND (thời điểm 15/7/2013)

Hãng sản xuất : Kyoritsu - Nhật
Xuất xứ : Nhật

Bảo hành : 12 tháng

Dong ho van nang Kyoritsu 1062

Các phím chức năng của Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1062

 Công dụng các phím:

Phím

Chức năng

Appears when in DC-mode measurement 

 ~

Appears when in AC-mode measurement

  +  ~      

Appears           when   in         DC+AC-mode measurement

__

Appears when the polarity is negative 

Appears when in diode test

Appears when in continuity check

Relative calculation indicator

R - H

Fixed ranges indicator

AUTO

AUTO  range   indicator

D - H

DATA HOLD indicator

A – H

AUTO  HOLD  indicator

P - H

PEAK HOLD indicator

MAX

Lit when in MIN/MAX/AVG-mode

MIN

Lit when in MIN/MAX/AVG-mode

AVG

Lit when in MIN/MAX/AVG-mode

NEN

Lit when in Memory function

AUTO  OFF

Auto power off indicator

RMS

Appears in RMS mode

LP- Ω

Appears           in         Low     Power-Ω          measurement

FILTER

Appears           while    filter     is          on

SHIFT

Appears while the SHIFT key is held down

nF, µF , mF

Unit      for        capacitance    measurement

mV, V

Unit      for        voltage            measurement

μA,       mA,     A

Unit      for        current measurement

MΩ,     kΩ,      Ω

Unit      for        resistance        measurement

°C / °F

Unit      for        temperature    measurement

kHz, Hz

Unit      for        frequency        measurement

dB, dBm

Decibel calculation indicator

% (Main-display)

Unit      for        percentage      calculation

% (Sub- display)

Unit      for        duty     cycle   ratio     calculation

mV, V (Sub- display)

Unit      for        voltage            measurement  (dBV, HzV)

s (Sub- display)

Unit      for        recording         time     when   in

- 8.8.8.8.8

(Sub- display)

Recording time indicator when in MIN/MAX/AVG-mode

Number of saved data indicator

Reference value indicator when relative calculation

Duty cycle ratio indicator

Voltage value (dBV, HzV) indicator

Reference resistance value (dBm) indicator

OL

Overrange Indicator

+ -

Appears when the batteries become low

Bar graph indicator, Range indicator

 

Viết bài: Thanh Lương

  Kew 1061: 1.000 dữ liệu (tự động), 100 dữ liệu (bằng tay)