Chức năng Máy quang phổ tử ngoại khả kiến

  • 02/09/2018

Chức năng Máy quang phổ tử ngoại khả kiến

Máy quang phổ là dụng cụ dùng để phân tích một chùm ánh sáng phức tạp thành các thành phần đơn sắc khác nhau. Dựa trên cơ chế hoạt động và dạng quang phổ ta có 2 loại máy quang phổMáy quang phổ hấp thụ nguyên tử và Máy quang phổ tử ngoại khả kiến. Trong bài viết này sẽ giới thiệu chi tiết chức năng máy quang phổ tử ngoại khả kiến.

Máy quang phổ tử ngoại khả kiến (hay còn gọi là Máy quang phổ UV - VIS) vận hành trên cơ sở đo độ hấp thụ ánh sáng đặc trưng cũng như độ truyền quang ở các bước sóng khác nhau, kết quả thu được nhanh và chính xác. Cho phép sử dụng các loại hóa chất và thuốc thử thông dụng và sẵn có ở Việt Nam.
 
Ứng dụng này được sử dụng trong ngành công nghiệp hóa học, sinh học, công nghệ thực phẩm, đồ uống cũng như môi trường.
 
- Với ngành đồ uống để xác định thành phần vi lượng cũng như các chỉ tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm.
 
- Trong lĩnh vực công nghệ sản xuất bia, máy quang phổ UV - VIS được ứng dụng để xác định độ màu của nguyên liệu cũng như bia thành phẩm, thành phần đạm amin, đường khử, hàm lượng â-glucan, polyphenol, hàm lượng chất đắng và diacetyl... Ngoài ra, người ta còn sử dụng Máy so màu trong phân tích các kim loại nặng như Cr, As, Zn, Al, Hg,...
 
Chức năng máy quang phổ tử ngoại khả kiến
Máy quang phổ tử ngoại khả kiến
 
Phần mềm cơ bản:

Đo độ hấp thụ, độ truyền quang hoặc đo nồng độ với hệ số nồng độ hay hệ số nồng độ chuẩn như μg/ml, mg/ml, g/l, ppb, ppm, %, IU, mM/l, M/l hoặc các giá trị nồng độ khác có thể đưa vào qua bàn phím, hiển thị liên tục giá trị đo không cần nhấm phím đọc.

Chức năng định lượng:

Thiết lập hoặc lưu trữ các cách tính hiệu chuẩn để đo nồng độ mẫu chưa biết. Có thể dùng đến 10 dung dịch chuẩn để xác định đường cong chuẩn.

Chức năng quét:

Quét phổ của mẫu tại bất kỳ khoảng bước sóng nào với việc lựa chọn tốc độ quét và lượng dữ liệu đo. Tốc độ quét có thể lựa chọn phù hợp từ 100nm đến 3600nm/phút; Bước sóng quét sẽ được quét từ bước sóng cao đến bước sóng thấp. Do vậy, thiết bị đợi bước sóng cao, cách này làm giảm nhiễu, tăng độ nhạy của thiết bị; Việc điều khiển chính xác kính lọc và đổi đèn làm tăng hiệu quả quét.
 
Chức năng DNA/protein:

Tính toán nồng độ và độ tinh khiết DNA. Tỷ lệ tại các bước sóng đo khác nhau. Tỉ lệ tại các bước sóng 260nm/280nm hoặc 260nm/230nm và có thể trừ đi độ hấp thụ tại bước sóng 320nm. Các bước sóng khác và hệ số có thể thêm vào.

Chức năng Đo đa bước sóng:

Đo đa bước sóng để phân tích và xác định các thành phần trong hỗn hợp như phân tích mầu của bia.

Ứng dụng máy quang phổ UV - VIS trong phân tích

Xác định hàm lượng mangan tổng 
Lấy 25 ml mẫu, sau đó cho 1,25 ml H2SO4đ, để nguội, thêm tiếp 1,25 ml HNO3đ, đun đến khi bốc hết khói trắng, bắc ra để nguội, cho nước cất đến 25 ml và 1,25 ml HNO3đ, 1,25 ml H3PO4đ. Đun sôi nhẹ bắc ra để nguội cho tiếp 0,075 g KIO4. Đun sôi cạn một nửa. Bắc ra định mức thành 25 ml. So màu với mẫu trắng (mẫu không có Mn2+) ở bước sóng = 520 nm.

Phân tích sắt tổng bằng Máy quang phổ UV - VIS

Xác định hàm lượng sắt tổng: 
Lấy 25 ml mẫu, thêm 1 ml HCl đ và 0,5 ml NH2OH.HCl. Đun sôi cạn một nửa. Bắc ra cho 5 ml amoniaxetat và 1ml phenanthrolin rồi định mức thành 25 ml. Để 10 - 15 phút cho màu phát triển (màu hồng) rồi đem đo quang ở bước sóng = 520 nm. 
Ngoài ra, người ta còn sử dụng Máy quang phổ tử ngoại khả kiến để phân tích được rất nhiều chỉ tiêu trong nước sinh hoạt, nước công nghiệp, nước thải...

Phân tích NH+3 sử dụng phương pháp Nessler và đem đo màu ở bước sóng 410 nm
Phân tích NO2- so màu ở bước sóng 520 nm.
Phân tích Nitrat ( NO3- ) so màu ở bước sóng 410 nm.
Phân tích PO43- so màu ở bước sóng 410 nm.
Phân tích COD trong nước thải so màu ở bước sóng 600 nm.
 
EMIN - Nhập khẩu và Phân phối trực tiếp Máy quang phổ LABOMED, SCHOOT, SI ANALYTICS, DYNAMICA.