Automation in manufacturing electronic components

Check the correct location to glue
Check the correct location to glue

Trong công đoạn lắp ráp sản phẩm, trước khi bôi keo ta phải kiểm tra vị trí và bề mặt sản phẩm

Check electronic components in production
Check electronic components in production

Cảm biến Laser đo khoảng cách độ cao từ đầu đo đến sản phẩm. Từ đó có thể kiểm tra linh kiện bị thiế

Safety camera solution
Safety camera solution

Với hệ thống camera an toàn, bảo vệ truy cập được cung cấp nhanh chóng và dễ dàng. Nếu thay đổi để m

Safety sensor when operating the machine
Safety sensor when operating the machine

Việc bảo đảm an toàn lao động trong các nhà máy là đặc biệt quan trọng. Nhưng an toàn phải kết hợp v

Automatic barcode reading solution on electronic board
Automatic barcode reading solution on electronic board

Thiết bị đọc barcode sử dụng công nghệ Laser Scanner với tốc độ đọc cao và chính xác. Kết hợp với đó

Product surface inspection solution
Product surface inspection solution

Cảm biến laser Profiler quét sản phẩm bằng tia laser. Tín hiệu laser phản hồi về sẽ cho  b