Environment Testing & Monitoring Solution

Hệ thống SCADA giám sát đo mức dung dịch trong bồn chứa
Hệ thống SCADA giám sát đo mức dung dịch trong bồn chứa

**Tổng quan** Đo mức dung dịch trong các silo, bồn chứa, bình chứa,… là yêu cầu mang tính đặc thù t

Hệ thống SCADA giám sát xử lý nước thải
Hệ thống SCADA giám sát xử lý nước thải

**Tổng quan** Xử lý nước thải  (Waste Water Treatment Plant – WWTP) là một quá trình nhằm loại bỏ –

Giám sát trạm quan trắc nước thải đường truyền FTP
Giám sát trạm quan trắc nước thải đường truyền FTP

Để đáp ứng việc giám sát trạm quan trắc xử lý nước thải tự động liên tục, ATPro đã triển khai cung c

Giải pháp quản lý - giám sát nhà nuôi yến từ xa
Giải pháp quản lý - giám sát nhà nuôi yến từ xa

**Tổng quan** Nhiệt độ môi trường an toàn cho chim yến sinh sống từ 27 – 29 độ C, nếu nhiệt độ giảm

Giải pháp giám sát cảnh báo nhiệt độ xe lạnh phân tán
Giải pháp giám sát cảnh báo nhiệt độ xe lạnh phân tán

**Tổng quan** Việc giám sát cảnh báo nhiệt độ trên xe đối với các đơn vị vận tải đông lạnh là yêu c

Monitor temperature and humidity data of the farm
Monitor temperature and humidity data of the farm

**Giám sát dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm của trang trại** Các** ** Nông nghiệp xanh trong lĩnh vực t

Monitor room temperature and humidity
Monitor room temperature and humidity

**Giám sát nhiệt độ, độ ẩm trong phòng** ** ** **Nhằm đáp ứng nhu cầu** Nhằm đáp ứng nhu cầu ki