Giải pháp về băng tải

Băng tải xích nhựa
Băng tải xích nhựa

![](/web/image/369380?access_token=b33e60d9-c26c-49a6-b3e0-b4080e4ec239) **Thông tin kỹ thuật :**

Băng tải xích treo
Băng tải xích treo

![](/web/image/369325?access_token=72ee7b4e-f95a-4b10-9289-3314490d1782) **Băng chuyền treo la

Băng tải PVC
Băng tải PVC

** **![](/web/image/369238?access_token=3fbccc8f-542c-4c9e-9d91-927f33bfb29d)** ****1\. Thông số