Hệ thống đo kích thước, trọng lượng, đọc mã vạch sản phẩm

Hệ thống đo kích thước, trọng lượng, đọc mã vạch của sản phẩm - DWS Static
Hệ thống đo kích thước, trọng lượng, đọc mã vạch của sản phẩm - DWS Static

**DWS Static System** (Manual Dimensioning, Weighing and Scanning) ![](/web/image/342353?access_t