Hệ thống giám sát và điều khiển Online

Hệ thống giám sát quản lý điện năng
Hệ thống giám sát quản lý điện năng

![](/web/image/355499?access_token=5f1255ef-39c1-4dee-8496-f0dba41eab3f) Quản lý điện năng tiêu

Giám sát dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm của trang trại
Giám sát dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm của trang trại

![](/web/image/353880?access_token=8ca16d1e-4741-4583-b2b3-eaf8eb535aa7)** ** Nông nghiệp xa

Giám sát nhiệt độ, độ ẩm trong phòng
Giám sát nhiệt độ, độ ẩm trong phòng

![](/web/image/352335?access_token=1ef5ebc1-9f1a-4e5c-a904-90d589d4e7ee)** ** Nhằm đáp ứng nhu cầu

Giải pháp giám sát trạm bơm từ xa
Giải pháp giám sát trạm bơm từ xa

![](/web/image/352258?access_token=9088dc3a-d8b3-4726-b27d-e1c48b7381f8)** ** **HIỆN TRẠNG:** Tr

Hệ thống SCADA giám sát đo mức chất lỏng trong bể chứa
Hệ thống SCADA giám sát đo mức chất lỏng trong bể chứa

![](/web/image/352086?access_token=5eeb0fea-38cc-48d4-87d7-15c6263802bd) Đo mức dung dịch trong các

Hệ thống giám sát sản lượng theo thời gian thực
Hệ thống giám sát sản lượng theo thời gian thực

**HỆ THỐNG GIÁM SÁT SẢN LƯỢNG THEO THỜI GIAN THỰC** ![](/web/image/346387?access_token=41e59150-28e

Giải pháp giáp sát độ rung cho động cơ
Giải pháp giáp sát độ rung cho động cơ

**GIẢI PHÁP GIÁM SÁT ĐỘ RUNG CHO ĐỘNG CƠ** Động cơ luôn là thiết bị quan trọng, đắt tiền và khó tha