Xưởng Sơn

Đo kích thước khung ô tô
Đo kích thước khung ô tô

Khi chuyển sang công đoạn sơn, các cửa xe đều phải được đóng, mui xe đã phải hạ xuống để tránh