Tự động hóa trong ngành sản xuất linh kiện điện tử

Kiểm tra vị trí chính xác để bôi keo
Kiểm tra vị trí chính xác để bôi keo

![](/web/image/360406?access_token=1451147a-1401-454a-b84c-bbd7a0b57396) Trong công đoạn lắp ráp

Kiểm tra linh kiện điện tử trong sản xuất
Kiểm tra linh kiện điện tử trong sản xuất

![](/web/image/359980?access_token=1f63bbc1-bb54-486f-b38d-f51866907032) Cảm biến Laser đo khoảng c

Giải pháp Safety camera
Giải pháp Safety camera

![](/web/image/359925?access_token=b204b716-523a-41ae-b74f-534eb22937ed)Với hệ thống camera an toàn,

Cảm biến an toàn khi vận hành máy
Cảm biến an toàn khi vận hành máy

![](/web/image/359881?access_token=f5482ece-e378-444c-9422-8bcce71e50ee)Việc bảo đảm an toàn lao độn

Giải pháp đọc barcode tự động trên bản mạch điện tử
Giải pháp đọc barcode tự động trên bản mạch điện tử

![](/web/image/359820?access_token=c0f5dc6b-57bf-4d93-ae94-3428d99f094e)Thiết bị đọc barcode sử dụng

Giải pháp kiểm tra bề mặt sản phẩm
Giải pháp kiểm tra bề mặt sản phẩm

![](/web/image/359753?access_token=413f484e-bfb1-4ee5-bc30-8efae5de514e) Cảm biến laser Profi