Tự động hóa trong ngành thực phẩm và giải khát

Đọc mã vạch sử dụng đầu đọc cầm tay
Đọc mã vạch sử dụng đầu đọc cầm tay

![](/web/image/360611?access_token=efc12f03-12d1-41f0-9628-cf96b4db1fc9)Với một số sản phẩm barcode

Đọc mã vạch trên vỏ thùng vận chuyển trên băng chuyền
Đọc mã vạch trên vỏ thùng vận chuyển trên băng chuyền

![](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAABB0AAAHUCAYAAAB22lBFAAAgAElEQVR4Aey9B3CcyXUuOgEAc9