Tự động hóa trong ngành thực phẩm và giải khát

Đọc mã vạch sử dụng đầu đọc cầm tay
Đọc mã vạch sử dụng đầu đọc cầm tay

Với một số sản phẩm barcode được in ở vị trí khác nhau như trên sổ sách hoặc ở vị trí bất kỳ không t

Đọc mã vạch trên vỏ thùng vận chuyển trên băng chuyền
Đọc mã vạch trên vỏ thùng vận chuyển trên băng chuyền

Trong ngành công nghiệp chế biến thực phẩm, đồ uống, mã vạch 1D phải được đọc trong điều kiện k