Hướng dẫn sử dụng đồng hồ vạn năng để kiểm tra đi ốt (DIODE)

  • 02/09/2018

Trong kỹ thuật điện tử nói chung và đặc biệt là trong sủa chữa điện tử thì kỹ thuật sử dụng đồng hồ vạn năng để kiểm tra linh kiện còn tốt hay đã "chết" là một việc làm rất quan trọng. Xin được hướng dẫn các bạn sử dụng một đồng hồ vạn năng số( Digital multimeter ) để kiểm tra một điode còn sống hay đã chết. Đồng hồ vạn năng là một dụng cụ không thể thiếu đối với kỹ thuật viên điện tử

Một số đồng hồ đang được sử dụng nhiều

Để kiểm tra một diode còn sống hay chết thì các bạn vặn về thang đo kiểm tra diode ( thang đo có ký hiệu của một diode). Chạm que đen của đồng hồ vào chân Katot, que đỏ chạm vào chân Anot của diode (đo thuận) , nếu điode còn sống thì đồng hồ hiển thị một điện áp khoảng 0.3-0.8 V. Nếu diode ngắn mạch thì hiển thị là 0V, nếu diode bị đứt thì hiển thị OL. Chạm que đen của đồng hồ vào chân Anot, que đỏ vào chân Katot (đo nghịch) , nếu diode còn sống thì hiển thị OL, diode bị đứt cũng hiển thị OL , diode bị chập (ngắn mạch) thì hiển thị ) 0V. 

                                                    

Hình bên trái là kiểm tra diode khi đo thuận, hình bên phải là kiểm tra diode khi đo nghịch. Để biết chính xác diode còn tốt hay đã chết thì phải kết hợp cả đo thuận và đo nghịch rồi căn cứ vào hướng dẫn trên để đưa ra kết luận. Tổng kết lại ta sẽ được kết quả sau:
Diode tốt: Đo thuận 0.3V đến 0.8V, đo nghịch hiển thị OL
Diode hỏng: Đo thuận hiển thị 0V hoặc OL, đo nghịch hiển thị 0V hoặc một giá trị nào đó