Khuyến mại khi mua hàng Chauvin Arnoux (Từ 29/3 đến 31/7/2019)

  • 18/04/2019

Từ ngày 29/3 đến 31/7/2019 khách hàng khi mua những sản phẩm dưới đây của Chauvin Arnoux sẽ nhận được những khuyến mãi hấp dẫn,

Cụ thể:

>> Nhận đầu đo tính liên tục & bộ tiếp địa 15m khi mua Thiết bị kiểm tra lắp đặt điện đa năng Chauvin Arnoux C.A 6133

 

Và những khuyến mãi hấp dẫn khác