Kiểm tra xác nhận nhập nguyên vật liệu 

Trong toàn bộ quá trình sản xuất, các model được thay đổi liên tục do đó các nguyên vật liệu cấp vào cũng thay đổi. Vì vậy nó phải có khả năng theo dõi và nhận biết các vật liệu sản xuất. Thông tin quan trọng như loại vật liệu, độ dày tấm, chiều rộng tấm và các thông số bổ sung và các thuộc tính được chứa trong mã vạch.

Thiết bị đọc barcode sẽ quét mã vạch để kiểm tra thông tin với dữ liệu đã được cài đặt. Nếu thông tin nguyên vật liệu cấp vào sai với thông tin yêu cầu. Hệ thống sẽ cảnh báo và dừng hoạt động.


Mọi chi tiết về giải pháp xin liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí.

Vui lòng để lại thông tin để được tư vấn