Nhà phân phối PRODIGIT chính thức tại Việt Nam

  • 02/09/2018

Nhà phân phối PRODIGIT chính thức tại Việt Nam

Giới thiệu về hãng PRODIGIT:

Website chính thức: http://www.prodigit.com/
PRODIGIT Được thành lập vào tháng 1 năm 1986 tại Đài Loan. 
1996, được cấp Giấy chứng nhận ISO 9001
1997, được cấp Giấy chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng của Đài Loan
2003, được cấp Giấy chứng nhận CNLA cho tiêu chuẩn phòng thí nghiệm 

EMIN Vietnam là Nhà phân phối Prodigit chính thức tại Việt Nam: www.prodigit.com/sell_3.php?button_num=g5

Sản phẩm phân phối:
  • Tải điện tử DC
  • Tải điện tử AC/DC
  • Tải điện tử DC mô phỏng Led
Xem đầy đủ Danh mục Thiết bị Prodigit tại đây