Nhà phân phối QJE chính thức tại Việt Nam

  • 02/09/2018

Nhà phân phối QJE chính thức tại Việt Nam

Giới thiệu về hãng QJE:
Website chính thức: http://www.nbjiuyuan.cn/
Được thành lập vào năm 1995 tại Ninh Ba, Trung Quốc. Với một không gian sản xuất là 8000 mét vuông với 200 nhân viên, phát triển công nghệ và nâng cao chất lượng sản phẩm là những chính sách tốt nhất của QJE.

EMIN Vietnam là Nhà phân phối EZ chính thức tại Việt Nam

Sản phẩm phân phối: Nguồn một chiều

Xem đầy đủ Thiết bị QJE tại đây