Ứng dụng Máy đo độ ẩm đất trong nông nghiệp

  • 02/09/2018

Ứng dụng Máy đo độ ẩm đất trong nông nghiệp 

 

Để thỏa mãn sự sinh trưởng của mỗi loài cây,  trong đất cần một độ ẩm thích hợp khác nhau. Ngập úng hoặc thiếu nước trong đất đều không thích hợp cho cây trồng sinh trưởng. Đất thừa nước ảnh hưởng xấu đến sinh trưởng của cây do đất thiếu không khí cần thiết cho cây. Ngược lại, đất khô hạn cây trồng phải tạo ra năng lượng lớn để hút nước, như vậy cũng ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây. Do vậy, để cây trồng sinh trưởng tối ưu, cần hàm lượng ẩm thích hợp cho đất. Nếu biết ứng dụng máy đo độ ẩm đất thì công việc của bà con sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, đánh giá và dự đoán tình trạng đất sớm, qua đó giảm thiểu chi phí và thời gian khắc phục. 

Đất chặt rễ cây không thể ăn sâu vào đất. Mức nước ngầm nông hạn chế sự phát triển của rễ xuống sâu vì thiếu thoáng khí. Do đó, tỷ lệ độ ẩm đất thích hợp chính là hàm lượng ẩm trong đất tương đương với sự sinh trưởng tối ưu của cây trồng mà tại đó cây trồng có rễ chính ăn sâu trong điều kiện thuận lợi. 

 

Sử dụng Máy đo độ ẩm đất trong nông nghiệp

 

Xác định mức tưới và thời hạn

Thời hạn và mức tưới vườn cây ăn quả phụ thuộc vào các điều kiện tự nhiên của địa điểm (đất đai, khí hậu) giống và độ tuổi của vườn quả. Trước và sau khi tưới nước cho cây đều cần sử dụng máy đo độ ẩm đất và ghi lại để tùy chỉnh cho phù hợp. Mức tưới - lượng nước cung cấp một lần cho cây trồng trên 1ha phụ thuộc vào các yếu tố:

- Độ sâu tầng đất làm ẩm được xác định bằng độ sâu phân bố hầu hết các sợi rễ cây (đến 90%), gọi là tầng hoạt động. Mức tưới phải đảm bảo làm ẩm toàn bộ chiều sâu tầng hoạt động của rễ cây.

- Diện tích làm ẩm trên bề mặt liên quan đến phân bố cây trồng, mật độ cây và phương pháp tưới. Giá trị của mức tưới phụ thuộc vào phương pháp tưới như theo nong quanh gốc cây, bằng rãnh giữa hàng cây, bằng đường ống hoăc tưới tràn.

+ Tưới vườn cây quả bằng các nong quanh gốc cây: Khi đó nước tưới sẽ không tưới toàn diện tích mà chỉ chứa vào các nong, diện tích làm ẩm trên 1ha thực tế tính toán chỉ là nhỏ hơn 1ha, bằng từ 0,5 - 0,8ha, phụ thuộc kích thước nong và mật độ cây/ha.

+ Tưới theo các rãnh giữa các hàng cây: Khi cây non có thể bố trí 4 rãnh, khi đó diện tích tưới chỉ có 0,4ha - 0,5ha; Những vườn đang cho quả, cây đã có bộ rễ phát triển, có thể nhiều rãnh hơn, trong đó rãnh thứ nhất để tránh làm đứt rễ phải đào cách gốc vây trên 1,0 m, trong trường hợp này tưới có thể tới 0,8 - 0,9 ha cho 1 ha.

Do đặc điểm cây ăn quả có những đặc thù như vậy cho nên mức tưới tính toán cho toàn bộ 1ha đất trồng phải tính theo có tỷ lệ diện tích làm ẩm cho cây trồng trên 1ha.

Đối với bà con trồng cây nhằm mục đích khai thác gỗ thì cần quan tâm đến 
máy đo độ ẩm gỗ để bảo quản và chế biến từng loại gỗ đạt tiêu chuẩn.

Để bảo quản ngũ cốc nông sản không bị mối mọt, tránh nhanh mọc mầm bà con cần sử dụng thêm 
máy đo độ ẩm

Nguồn: emin.vn