Hướng dẫn sử dụng đo cách điện HIOKI Model HIOKI: 3490

  • 06/12/2023

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐO CÁCH ĐIỆN
MODEL : HIOKI 3490

Dùng để đo cấp cách điện an toàn của thiết bị.

Tham số kỹ thuật chính :

            + Điện áp thử DC : 250V/500V/1000V

            + Cấp chính xác : ±0.2%

            + Giải điện trở : 4000MΩ

1) Tổng quan thiết bị

 

  1. Function switch : Núm xoay chuyển chức năng đo.
  2. Phím MEASURE : Nhấn để bắt đầu đo điện trở cách điện và đo điện trở thấp.
  3. Phím LIGHT : Dùng để bật đèn nền.
  4. 0Ω ADJ : Dùng để zero về điểm 0 trước khi đo ở chức năng điện trở thấp.
  5. Phần tấm mặt chỉ thị
  6. Phần thang chia cho điện trở cách điện : Màu xanh là giá trị đọc cho ở 250V, 500V và màu đỏ giá trị đọc cho ở 1000V
  7. Phần thang chia cho đo điện trở thấp : Thang chia đa năng có 3/10/30Ω
  8. Phần thang chia đo điện áp AC
  9. Kim chỉ thị

       10. Phần điều chỉnh kim về vị trí 0.

       11. Đầu kết nối EARTH : Vị trí kết nối của que đen

       12. Đầu kết nối LINE : Vị trí kết nối của que đỏ.

       13. Đèn chỉ thị của PIN : Màu xanh PIN còn tốt, Màu đỏ Pin con trung bình, không sáng Pin đã hết.

       14. Đèn chỉ thị khi có điện áp cao ra que đo.

       15. Phần kết nối với dây đeo

       16. Phần để que đo khi không sử dụng thiết bị

2) Hướng dẫn sử dụng

a) Một số chú ý trước khi đo

+ Đây là thiết bị phát điện áp cao (250/500/1000VDC) để đo nên trong quá trình đo cần đảm bảo an toàn trong quá trình đo. Điểm đo cần chính xác tránh hư hại đến thiết bị như các mạch điện tử khi xông điện áp lớn từ thiết bị phát ra.

+ Tránh trường hợp xông điện áp ngược vào thiết bị bị. Nếu không thiết bị sẽ bị phá hủy bởi điện áp ngược xông vào.

+ Cần kiểm tra PIN trước khi thao tác đo. Nếu điện áp PIN thấp sẽ ảnh hưởng đến kết quả đo.

+ Khi núm xoay chức năng không ở vị trị OFF. Thiết bị sẽ tự động tắt nguồn sau 15 phút từ khi ta không nhấn nút MEASURE. Đây là chức năng không thể thay đổi được trên thiết bị.

b) Đo điện trở cách điện

Đây là chức năng để đo cách điện của vật liệu tránh trường hợp có dòng điện dò vỏ. Tiêu chuẩn cách điện của từng thiết bị có trong quy chuẩn khi sản xuất.

Trong chức năng này cần chú ý tránh trường hợp sốc điện (Phải đo khi thiết bị không hoạt động, ngắt hoàn toàn với điện lưới) và không được ngắn mạch đo thiết bị như vậy sẽ sinh ra hỏng thiết bị.

Cách thức đo:

+ Thiết bị đo phải ở trạng thái không có điện

+ Sử dụng phím xoay chức năng chuyển về vị trí điện áp thử cho thiết bị. Các cấp điện áp thử 250VDC, 500VDC, 1000VDC.

+ Kết nối que đo đen vào phần kết nối đất của thiết bị cần đo

+ Kết nối que đỏ vào phần đường mạch cần đo.

+ Nhấn phím MEASURE để bắt đầu quá trình đo.

+ Khi phím MEASURE được nhấn. Đọc giá trị kim chỉ thị trên vạch chia tương ứng với điện áp thử đã chọn. Nếu kim về vô cùng thì điện trở cách điện đã lớn hơn nhiều so với giải đo của thiết bị.

+ Nhả phím MEASURE khi không sử dụng đo.

+ Thiết bị có chức năng tự động xả điện áp khi nút MEASURE không được nhấn.

c) Đo điện áp AC

Chức năng phụ dùng để đo điện áp AC của nguồn hay điện áp cấp cho thiết bị. 

+ Không được nhấn nút MEASURE trong chức năng đo này.

+ Sử dụng núm xoay chức năng để chuyển sang chế độ đo ~V (ACV)

+ Kết nối que đỏ vào phần nguồn dương và que đen vào phần nguồn âm

+ Đo giá trị điện áp tương ứng với vạch chia trên màn hình.

d) Đo điện trở thấp

Đây là chức năng phụ dùng để kiểm tra thông mạch giữa dây dẫn kết nối của các thiết bị. 

+ Xoay núm chức năng về vị trí 3Ω hay 30Ω

+ Ngắn mạch que đo. Chập que đỏ và que đen lại với nhau.

+ Nhấn phím MEASURE key

+ Nếu kim chỉ thị không về 0 ta xoay núm 0Ω ADJ để kim về vị trí 0.

+ Kết nối que đỏ và que đen vào vị trí điểm đầu và điểm cuối của thiết bị cần đo kiểm tra thông mạch.

+ Nhấn phím MEASURE và đọc kết quả trên màn hình tương ứng với vạch chia. Nếu giá trị điện trở nằm trong giải đo thì kết nối giữa hai dây dẫn tốt. Nếu nằm ngoài giải thì kiểm tra lại dây dẫn.

+ Nhả phím MEASURE sau khi không thao tác đo.