Các chuẩn ổ cắm và phích cắm điện trên thế giới

  • 06/12/2023

Các chuẩn ổ cắm và phích cắm điện trên thế giới

Mỗi quốc gia thường sử dụng 1 số kiểu ổ cắm thông dụng khác nhau. Ở Việt Nam có một số dạng phích cắm thông dụng dạng A, C, F. Điều này đặc biệt quan trọng khi bạn đang ở nước ngoài, sẽ cần chuẩn bị sẵn ổ cắm chuyển đổi để kết nối ổ cắm ở thiết bị của mình với phích cắm điện của nước sở tại. 

Vậy mọi người có biết được sự khác biệt các dạng ổ cắm vài phích cắm điện dùng ở mỗi nước trên thế giới chưa?
 
1. Các dạng ổ cắm, phích cắm
 
Chuẩn ổ cắm và phích cắm điện trên thế giới
 
Chuẩn ổ cắm và  phích cắm trên thế giới
 
Trong bảng liệt kê ta thấy VN mình hầu hết sử dụng theo chuẫn A, C, F. Nếu thiết bị bạn mới mua về có ổ cắm không trùng với phích cắm sẵn có thì có thể mua ổ cắm chuyển đổi .

2. Các quốc gia sử dụng loại nào???