Cách sử dụng Máy chẩn đoán bệnh viêm vú bò sữa DRAMINSKI

  • 02/09/2018

Cách sử dụng Máy chẩn đoán bệnh viêm vú bò sữa DRAMINSKI

THIẾT BỊ CHẨN ĐOÁN BỆNH VIÊM VÚ Ở BÒ CÁI LÀ MỘT THIẾT BỊ RẤT QUAN TRỌNG TRONG VIỆC PHÒNG CHỐNG BỆNH VIÊM VÚ. "Phòng bệnh hơn chữa bệnh"

MÁY CHẨN ĐOÁN BỆNH VIÊM VÚ Ở BÒ CÁI.

• Cho phép phát hiện nhanh bệnh viêm vú cận lâm sàng trong một đàn bò lớn, việc kiểm tra được tiến hành trực tiếp bên trong chuồng bò trước khi vắt sữa. Giúp thực hiện các bước phòng ngừa thích hợp để ngăn chặn bệnh ngay khi có các biểu hiện lâmsàng về bệnh.

• Giúp người chăn nuôi chăm sóc tốt nhất cho vật nuôi.

• Nâng cao hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi.

Bệnh viêm vú là một trong những căn bệnh phổ biến và gây thiệt hại lớn nhất trong chăn nuôi bò sữa.Trạng thái cận lâm sàng của bệnh viêm vú rất nguy hiểm. Trong giai đoạn này, bò sữa trông vẫn bình thường, bầu vú trông vẫn khỏe mạnh. Viêm vú cận lâm sàng có thể nhanh chóng trở thành viêm vú lâm sàng hoặc tiếp tục phát triển ở các mức cận lâm sàng, ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng sữa cũng như chất lượng sữa và lây lan bệnh đến các con khác trong đàn.

Nghiên cứu trong nhiều năm qua đã khẳng định rằng sự phát triển của viêm vú cận lâm sàng thường đi kèm với sự gia tăng nồng độ muối trong sữa, nó sẽ làm giảm điện trở của sữa. Nhờ phát hiện ra mối quan hệ này, phương pháp dựa vào sự thay đổi điện trở trong sữa để phát hiện bệnh viêm vú cận lâm sàng đã trở nên phổ biến và mang tính thực tiễn cao.

Chính vì vậy, Hãng Draminski đã sáng tạo và sản xuất ra thiết bị Chẩn đoán bệnh Viêm vú ở bò cái đặc biệt là bò sữa.

Sách hướng dẫn sử dụng download tại đây: Download