Cảm biến an toàn khi vận hành máy

Việc bảo đảm an toàn lao động trong các nhà máy là đặc biệt quan trọng. Nhưng an toàn phải kết hợp với việc không làm giảm năng suất lao động trong khi vận hành máy. Do vậy chúng tôi giới thiệu giải pháp với cảm biến Safety Laser Scanner. 

Giải pháp hiệu quả về chi phí và nâng cao hiệu suất hoạt động của máy.

Scanning range

5 m

Protective field height

120 mm ... 1,200 mm

Resolution

14 mm / 24 mm / 34 mm

Type

Type 4 (IEC 61496-1)

Safety integrity level

SIL3 (IEC 61508)

SILCL3 (EN 62061)

Enclosure rating

IP65 (EN 60529)

Ambient operating temperature

–20 °C ... +55 °C

Vui lòng để lại thông tin để được tư vấn