Chức năng Máy hiện sóng Teledyne Lecroy WaveSurfer 64MXs-B

  • 06/12/2023

Máy hiện sóng Teledyne Lecroy WaveSurfer 64MXs-B

Máy hiện sóng Teledyne Lecroy WaveSurfer 64MXS-B cung cấp bộ công cụ toán học, đo lường và gỡ lỗi tiên tiến nhất trên một màn hình cảm ứng lớn và giao diện người dùng trực quan. Chức năng phóng to để xem chi tiết dạng sóng. Chụp và xem lên đến 4 kênh tương tự và 18 kênh số và giải mã dữ liệu nối tiếp với 15 tiêu chuẩn khác nhau

Máy hiện sóng WaveSurfer 64MXS-B

Máy hiện sóng Teledyne Lecroy WaveSurfer 64MXS-B

Màn hình cảm ứng đơn giản

Dễ dàng kiểm soát các kênh truyền hình, kích hoạt, toán học và các phép đo với màn hình cảm ứng lớn và giao diện trực quan. Chức năng phóng to để xem chi tiết dạng sóng.

Tín hiệu hỗn hợp - Không trùng lẫn

18 kênh, 1 GS / s, 250 MHz tất cả các thời gian, đo và phân tích với tất cả các công cụ của Máy hiện sóng số Teledyne Lecroy 

Xác định và cô lập vấn đề nhanh

Nhanh chóng xác định vị trí dạng sóng tương tự hoặc dạng sóng số nhỏ nhất, nhiễu hoặc diễn biến bất thường khác

Chức năng toán học để đo lường và Phân tích

Sử dụng 18 thông số đo lường và 23 chức năng toán học để hiểu từng chi tiết của dạng sóng của bạn
 

 
Thấy vấn đề nhanh hơn
Xem sự thay đổi tín hiệu trong dạng sóng với 256 mức cường độ và 22.000 dạng sóng mỗi giây

Tương tự, kỹ thuật số, Serial
Chụp và xem lên đến 4 kênh tương tự và 18 kênh số và giải mã dữ liệu nối tiếp với 15 tiêu chuẩn khác nhau

Tạo lập Báo cáo và triết xuất dữ liệu ra máy in
Lưu tất cả các kết quả và dữ liệu với một nút bấm duy nhất và tạo các báo cáo tuỳ chỉnh với LabNotebook và triết xuất dữ liệu từ Dao động ký số ra máy in

 
 
Viết bài: Thanh Lương