Đọc mã vạch trên vỏ thùng vận chuyển trên băng chuyền