EMIN là Nhà phân phối DEFELSKO chính thức tại Việt Nam

  • 06/12/2023


Giới thiệu về hãng DEFELSKO

Website chính thức: http://www.defelsko.com/

DEFELSKO là một nhà sản xuất hàng đầu của Mỹ về thiết bị đo độ dày lớp phủ và các công cụ kiểm tra từ năm 1966. Chuyên sản xuất các thiết bị đo đơn giản, bền bỉ và chính xác. 

Trong những năm qua, DeFelsko đã đi tiên phong trong nhiều công nghệ bao gồm bề mặt từ tính và không từ tính để tự động nhận dạng bề mặt và lấy kích thước với máy đo độ dày lớp phủ siêu âm đầu tiên cho chất phi kim loại bao gồm cả nhựa, gỗ và bê tông. Bắt đầu với thiết bị PosiTest FM và GM, DeFelsko đã thể hiện một cam kết xuất sắc trong sản xuất và hỗ trợ sau bán hàng. DeFelsko tích cực tham gia trong một số tổ chức chủ chốt (SSPC, NACE, ASTM, ISO) để cải thiện và thúc đẩy khoa học về kiểm tra lớp phủ.

DeFelsko được công nhận là một nhà sản xuất Mỹ hàng đầu của các công cụ kiểm tra chất lượng.

EMIN Vietnam là Nhà phân phối Defelsko chính thức tại Việt Nam

Từ tháng 6 năm 2013, EMIN chính thức trở thành nhà phân phối của hãng Defelsko

Sản phẩm phân phối:

  • Máy đo độ dày bằng siêu âm

  • Máy đo độ dày lớp phủ

Xem đầy đủ Danh mục Thiết bị DeFelsko

tại đây