EMIN là Nhà phân phối PRODIGIT chính thức tại Việt Nam

  • 06/12/2023

Giới thiệu về hãng PRODIGIT:

Website chính thức: http://www.prodigit.com/

PRODIGIT Được thành lập vào tháng 1 năm 1986 tại Đài Loan. 

1996, được cấp Giấy chứng nhận ISO 9001

1997, được cấp Giấy chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng của Đài Loan

2003, được cấp Giấy chứng nhận CNLA cho tiêu chuẩn phòng thí nghiệm 


EMIN Vietnam là Nhà phân phối Prodigit chính thức tại Việt Nam:

Kể từ tháng 2/2015, EMIN chính thức trở thành nhà phân phối của Prodigit tại Việt Nam

Sản phẩm phân phối:

  • Tải điện tử DC

  • Tải điện tử AC/DC

  • Tải điện tử DC mô phỏng Led

Xem đầy đủ Danh mục Thiết bị Prodigit

tại đây