EMIN tham gia đào tạo dịch vụ thiết bị Proceq tại Singapore

  • 06/12/2023

Mới đây, ngày 10/05/2018 đại diện EMIN Việt Nam Mr.Hưng và Mr.Nam đã sang thăm và tham dự trực tiếp chương trình đào tạo "Proceq Metal Instrument Standardized Service" diễn ra tại trụ sở Proceq ở Singapore, buổi đào tạo đã được hoàn thành thành công, theo đó EMIN Việt Nam được ủy quyền để thực hiện sửa chữa, thay thế, nâng cấp và hiệu chuẩn thiết bị Proceq.

Chương trình đào tạo bao gồm các chủ đề cụ thể như:
• Chức năng và vận hành của thiết bị
• Phân tích lỗi về thiết bị và linh kiện
• Sửa chữa thiết bị và linh kiện
• Hiệu chuẩn thiết bị và linh kiện
• Nâng cấp phần mềm của thiết bị
Các thiết bị được sử dụng khi đào tạo bao gồm Universal Platform, máy đo độ cứng Equotip3 & Equotip Piccolo / Bambino.