Giải pháp về băng tải

Băng tải xích nhựa trong sản xuất, lắp ráp
Băng tải xích nhựa trong sản xuất, lắp ráp

**Thông tin kỹ thuật :** **a. Kết cấu băng tải:** **-** Khung băng tải:  sử dụng C100-150m

Băng tải xích treo
Băng tải xích treo

**Băng chuyền treo là một trong những hệ thống băng tải trên cao có chi phí đầu tư b

Băng tải PVC
Băng tải PVC

** **** ****1\. Thông số kỹ thuật  :** **a. Kết cấu băng tải:** **-** Khung băng tải:  sử