Giám sát trạm quan trắc nước thải đường truyền FTP

Để đáp ứng việc giám sát trạm quan trắc xử lý nước thải tự động liên tục, EMIN đã triển khai cung cấp thiết bị – phần mềm cho các trạm quan trắc.

Hỗ trợ truyền dữ liệu về Sở Tài Nguyên Môi Trường từ các trạm quan trắc tại các khu công nghiệp các cơ cở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nằm ngoài KCN có quy mô xả thải trên 1.000m2/ngày theo đường truyền FTP.

Yêu cầu hệ thống giám sát quan trắc

Yêu cầu chuẩn theo thông tư 24/17/TT-BTNMT đối với hệ thống nhận, truyền và quản lý dữ liệu tại cơ sở (data logger) như sau:

- Dữ liệu truyền về Sở được định dạng tệp *.txt;

- Lưu trữ dữ liệu liên tục ít nhất là 30 ngày;

- Truyền dữ liệu theo phương thức FTP tới địa chỉ máy chủ FTP bằng tài khoản và địa chỉ do Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp;

- Dữ liệu phải được truyền về Sở TNMT từ địa chỉ IP tĩnh;

- Thiết bị kết nối chuẩn Modbus RTU RS485, tín hiệu digital, analog,…

Mô hình triển khai hệ thống giám sát quan trắc xử lý nước thải


– Trong hệ thống này, AT-Gateway có giao thức chuẩn Modbus RTU (cấu hình Master), kết nối với các thiết bị có chuẩn Modbus RTU cấu hình Slave.

Các bộ SMART IO đọc tín hiệu Analog 4-20mA từ các cảm biến trả về bộ điều khiển AT-Gateway.

Các ngõ ra Digital Output của SMART IO có thể tích hợp điều khiển thiết bị trong hệ thống.

AT-Gateway đóng gói phần mềm Web Server, dùng để để đọc – ghi tín hiệu trong hệ thống như: SMART IO, PLC,…; Đồng thời xuất file *.txt gửi về Sở TNMT.

Trên bộ AT-Gateway có cổng HDMI, kết nối màn hình hiển thị giao diện giám sát hệ thống.
– Phương thức truyền: đường truyền Internet/ đường truyền FTP

Dữ liệu được truyền qua mạng LAN, yêu cầu mạng LAN phải có Internet. Internet trong hệ thống cho phép:

- NAT port, forward port;

- Địa chỉ IP publish tĩnh hoặc địa chỉ IP động (phải sử dụng DNS Server – trả phí mỗi tháng).

Phần mềm giám sát quan trắc nước thải liên tục

Phần mềm giám sát, thu thập và truyền dữ liệu tích hợp trong bộ AT-Gateway, chức năng:

- Thu thập dữ liệu các thông số đo đạc liên tục từ các thiết bị;

- Hiển thị thông số đo trên giao diện giám sát ở dạng số hoặc đồ thị;

- Lưu trữ dữ liệu hệ thống tự động;

- Xuất báo cáo file *.txt;

- Truyền dữ liệu về trung tâm giám sát điều khiển từ xa qua Internet;

Hệ thống giám sát quan trắc là công cụ hỗ trợ đắc lực và hiệu quả cho việc kiểm soát vận hành hệ thống, xử lý nước thải theo đúng quy trình, chất lượng bên cạnh việc đáp ứng tiêu chuẩn truyền dữ liệu đúng pháp lý để Sở TNMT có thể kiểm soát ô nhiễm.


Vui lòng để lại thông tin để được tư vấn