GIỚI THIỆU CÁCH CHUẨN ĐỘ AXIT – BAZƠ

  • 06/12/2023

PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ AXIT – BAZƠ

Click để tham khảo các thiết bị chuẩn độ tại đây

  1. Đặc điểm.

Dùng phương pháp này để xác định nồng độ axit, bazơ.

Là phương pháp phân tích thể tích dựa trên phản ứng chuẩn độ:

                                                          H+  +  OH-  ¾®  H2O

Trong quá trình chuẩn độ nồng độ ion H+ và ion OH- luôn thay đổi nghĩa là pH dung dịch thay đổi.

Đường biểu diễn sự biến thiên của pH với lượng dung dịch chuẩn cho vào gọi là đường chuẩn độ axit – bazơ.

Để xác định điểm tương đương trong quá trình chuẩn độ, người ta dùng chất chỉ thị axit – bazơ.

  1. Chất chỉ thị axit-bazơ (chất chỉ thị pH).

-          Là những chất có màu thay đổi theo sự thay đổi của pH.

-     Thường là những axit yếu hữu cơ (HInd) hoặc bazơ yếu hữu cơ (IndOH), trong đó, dạng axit (HInd; Ind+) và bazơ liên hợp (Ind-; IndOH) có màu khác nhau.

-     Trong dung dịch chất chỉ thị tồn tại đồng thời 2 dạng axít và bazơ liên hợp có màu khác nhau:                  

                                             HInd           H+   +  Ind-          (a)

                                             IndOH      Ind+  +  OH-          (b)

-    Nếu nồng độ của chúng hơn kém nhau không quá 10 lần Þ mắt ta thấy sự tồn tại của cả 2 dạng màu.

-     Nếu nồng độ của chúng hơn nhau từ 10 lần trở lên, mắt ta nhìn thấy màu của dạng có nồng độ lớn hơn.

Ví dụ: chỉ thị metyldacam là axit yếu (HInd) trong dung dịch tồn tại cân bằng phân ly

                                              HInd        H+ +   Ind-

                                                   Đỏ                              Vàng

Máy chuẩn độ Hanna Click xem chi tiết

Nguồn: Sưu tầm