Hãng Coologer sang thăm EMIN Việt Nam

  • 06/12/2023

Hãng Coologer sang thăm EMIN Việt Nam

Ngày 21/6/2017, EMIN rất vui mừng được đón tiếp đoàn đại diện của hãng Coologer - Tây Ban Nha sang thăm. Coologger là hãng sản xuất nổi tiếng tại Tây Ban Nha chuyên về thiết bị ghi dữ liệu nhiệt độ độ ẩm Coologer với giải pháp kết nối iOT toàn diện.

Giới thiệu hãng.

http://coollogger.com/

Hãng đã thực hiện một giải pháp sáng tạo toàn diện bao gồm thiết bị và ứng dụng kết nối web, mobile.

Mỗi thiết bị có một số ID duy nhất, sẽ được liên kết với dữ liệu nhiệt độ mà thiết bị đăng ký. Dữ liệu nhiệt độ được tự động tải lên đám mây.

Thiết bị xuất xứ Tây Ban Nha, tốc độ phản hồi nhanh, độ chính xác cỡ 0,5 mà mức giá vô cùng hợp lý. 

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ độ ẩm Coologger

Cuộc đàm thoại đã diễn ra trong không khí rất thân mật và vui vẻ. Đây hứa hẹn sẽ là sản phẩm đột phá mang đến nhiều tiện ích cho các nhà kho, xưởng, trung tâm dữ liệu...