Hãng Thor Group - Hàn Quốc sang thăm EMIN Việt Nam

  • 06/12/2023

Hãng THOR GROUP - Hàn Quốc sang thăm EMIN Việt Nam

Ngày 21/6/2017, Đại diện Hãng THOR GROUP - Hàn Quốc sang thăm EMIN. Tại đây, hãng giới thiệu và hướng dẫn sử dụng Máy hàn cáp quang, Cáp hàn quang, Đầu nối hàn quang không tiếp xúc... Thời gian lắp ráp < 80s, mối nối được cố định hoàn toàn. 

Website: http://thorgroup.net/

Dựa trên kiến thức và kinh nghiệm phong phú về sợi quang học, THOR GROUP cung cấp chất lượng tốt nhất của sản phẩm để cải thiện nhiều lĩnh vực như Trung tâm dữ liệu, mạng FTTH, quân đội, y khoa và người máy.