HỘI THẢO TRỰC TUYẾN: CHI TIẾT VỀ ỨNG DỤNG VÀ ĐO KIỂM VẬT LIỆU DẢI RỘNG PHẦN II

  • 03/11/2021

EMIN Việt Nam trân trọng kính mời quý khách hàng tham dự hội thảo trực tuyến với chủ để: "Chi tiết về ứng dụng và đo kiểm vật liệu băng rộng Phần II"

  • Ngày: 17/11/2021

  • Thời gian: 10.00AM (GMT+7)


Trong phần này, diễn giả Carl Wong sẽ chia sẻ về những khó khăn trong việc kiểm tra chất bán dẫn băng rộng, kỹ thuật đo lường và những thiết bị cần thiết bao gồm các yêu cầu về phạm vi, kỹ thuật thăm dò và phần mềm kiểm tra tự động.