Hội thảo trực tuyến: Giải pháp kiểm tra đặc tuyến đường cong linh kiện bán dẫn Keithley IV

  • 06/12/2023

Thiết bị kiểm tra đặc tuyến đường cong linh kiện bán dẫn (Curve Tracer) là một trong những thiết kế thành công nhất trong lịch sử của Tektronix. Thiết bị dễ dàng sử dụng và trình bày dữ liệu trực quan.  

Nhiều thập kỷ đã trôi qua, Tektronix Curve Tracer vẫn đóng vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp. Đặc biệt là đối với các công việc phân tích.

Kế thừa chức năng tương tự 576 và 370A, Tracer I-V cùng với thiết bị đo nguồn Keithley cung cấp giải pháp thay thế hiện đại cho những ai yêu thích tính năng điều khiển trực tiếp mà máy Curve Tracer đem lại.Hãy thêm giải pháp máy tính để bàn đơn giản thay vì tìm kiếm các bộ phận sửa chữa đắt tiền hoặc thay máy Curve Tracer mới..


Trong hội thảo trực tuyến này, hãy khám phá cách bạn có thể giải quyết các khó khăn của mình bằng cách sử dụng Thiết bị kiểm tra đặc tính đường cong của Tektronix. Với các nội dung sau:

  • Tính năng Keithley I-V

  • Keithley IV Tracer

  • Giải pháp Keithley PCT

  • Công cụ theo dõi đường cong dễ dàng (Easy Curve Tracing Tool)