HỘI THẢO TRỰC TUYẾN: Giải pháp mới trong việc phân tích tín hiệu miền thời gian, miền tần số và miền số trên máy hiện sóng MSO Series 4/5/6

  • 06/12/2023

EMIN Việt Nam trân trọng kính mời quý khách hàng tham dự hội thảo trực tuyến, chủ để:  "Giải pháp mới trong việc phân tích tín hiệu miền thời gian, miền tần số và miền số trên máy hiện sóng MSO Series 4/5/6". Hội thảo được đồng tổ chức bởi Tektronix với sự tham gia của diễn giả Carl Wong.

  • Ngày 22/09/2021

  • Thời gian: 11:00AM (GTM+8)


Việc gỡ lỗi hệ thống nhúng sẽ rất khó được thực hiện nếu chỉ xem xét một miền trong một khoảng thời gian. Khả năng xem xét đồng thời các miền thời gian và miền tần số sẽ cung cấp nhiều thông tin chi tiết quan trọng.

Việc phân tích miền hỗn hợp giúp giải đáp các câu hỏi như:

  • Điều gì sẽ xảy ra với Power Rail Voltage khi đang truyền dữ liệu không dây và dữ liệu RF?

  • Bức xạ đến từ đâu khi truy cập bộ nhớ?

  • Mất bao lâu để PLL ổn định sau khi bật?

Trong hội thảo này, Tektronix sẽ giúp bạn khám phá cách phân tích cả miền thời gian và miền tần số trên máy hiện sóng