Hội thảo trực tuyến: Phát hiện và sửa lỗi trong thiết kế chuẩn truyền thông

  • 06/12/2023

Trước kia, hệ thống truyền thông song song được sử dụng để giao tiếp giữa các thiết bị trong thiết kế vi điều khiển và DSP. Tuy nhiên, ngày nay, thiết kế truyền thông nối tiếp đang thay thế dần thiết kế song song do tiêu thụ ít năng lượng hơn, tín hiệu vi sai để chống nhiễu tốt hơn và ít chân cắm hơn.


Mặc dù truyền thông nối tiếp đem lại nhiều lợi thế, tuy nhiên, vẫn đặt ra những thách thức đáng kể cho nhà thiết kế do thông tin được truyền theo kiểu nối tiếp thay vì truyền song song. Khó khăn nằm ở việc trích xuất thông tin giao thức và xác định sự tương tác giữa các thiết bị từ một luồng dữ liệu nối tiếp dài.


Hãy tham gia hội thảo trực tuyến của chúng tôi để tìm hiểu về những thách thức đó, cùng phương pháp khắc phục.