HỘI THẢO TRỰC TUYẾN: Xử lý và kiểm tra lỗi EMI

  • 06/12/2023

Tương thích điện từ (EMC) và can nhiễu điện từ (EMI) là một trong những vẫn đề cần thiết phải khắc phục trước khi tiếp thị các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoặc thương mại, cũng như thiết bị quân sự và hàng không vũ trụ. Thật không may, rất ít các trường đại học và cao đẳng đưa vào giảng dạy mục này, dẫn đến kết quả là các sản phẩm điện tử hiếm khi được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu EMC / EMI. Thường tới khi kết thúc dự án mới kiểm tra tuân thủ EMC hoặc EMI gây ra chậm trễ lịch trình và phát sinh chi phí ngoài kế hoạch.


 Mục đích của hội thảo trực tuyến này là giúp các nhà thiết kế sản phẩm hoặc kỹ sư EMC tìm hiểu thêm kiến ​​thức cơ bản về EMC và EMI để các lỗi thiết kế thông thường được giải quyết sớm, giảm thiểu chi phí và thiết kế.

Hội thảo diễn ra vào:

Thời gian: 10:00 Sáng Thứ Tư, Ngày 16 Tháng 9 năm 2020

Đăng ký để tham dự MIỄN PHÍ ngay từ hôm nay!