Kiểm tra linh kiện điện tử trong sản xuất

Cảm biến Laser đo khoảng cách độ cao từ đầu đo đến sản phẩm. Từ đó có thể kiểm tra linh kiện bị thiếu nguyên vật liệu không?

Measuring range

26 mm ... 500 mm

Linearity

± 8 µm ... ± 1,200 µm
Repeatability

2 µm

5 µm

10 µm

30 µm

60 µm

75 µm

100 µm

Response time

≥ 1 ms

Measuring frequency

≤ 2 kHz / ≤ 1.33 kHz

Digital output

1 ... 2 x PNP

1 ... 2 x NPN

Serial

RS-422

Analog output

Number

Type

 

1

Power output / voltage output

Ambient temperature operation

–10 °C ... +40 °C

Vui lòng để lại thông tin để được tư vấn