Máy đo độ ẩm là gì và cách tính ra sao

  • 06/12/2023

Trên thực tế thì trong không khí bao giờ cũng tồn tại 1 lượng nước ngưng tụ dưới dạng hơi nước. Khi hơi nước này gặp phải không khí lạnh nó sẽ ngưng tụ, biến hơi nước không nhìn thấy được thành 1 lượng nước vừa phải gọi là chung là sự ẩm ướt trong không khí. Và độ ẩm của không khí này cũng có thể đo được bằng máy đo độ ẩm (hoặc Nhiệt ẩm kế).

Nếu độ ẩm nằm ngoài phạm vi cho phép, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe con người cũng như làm gia tăng sự phát triển của vi khuẩn và  nấm mốc. Máy đo độ ẩm có tác dụng rất lớn giúp cho việc bảo vệ đồ đạc, máy móc điện tử hay chính sức khỏe của bạn và vật nuôi. 
 
Các thuật ngữ về độ ẩm

Độ ẩm tuyệt đối là thuật ngữ được dùng để mô tả lượng hơi nước tồn tại trong một thể tích hỗn hợp dạng khí nhất định. Các đơn vị phổ biến nhất dùng để tính độ ẩm tuyệt đối là gam trên mét khối (g/m³) , tất nhiên điều này không có nghĩa là ta không được thay thế chúng bằng các đơn vị đo khối lượng hoặc đo thể tích khác. Độ ẩm tuyệt đối thay đổi khi áp suất không khí thay đổi. Thực tế, người ta không sử dụng khái niệm Độ ẩm tuyệt đối trong tính toán

Độ ẩm tương đối là tỷ số của áp suất hơi nước hiện tại của bất kỳ một hỗn hợp khí nào với hơi nước so với áp suất hơi nước bão hòa tính theo đơn vị là %. Định nghĩa khác của độ ẩm tương đối là tỷ số giữa khối lượng nước trên một thể tích hiện tại so với khối lượng nước trên cùng thể tích đó khi hơi nước bão hòa. Khi hơi nước bão hoà, hỗn hợp khí và hơi nước đã đạt đến điểm sương.

Nhiệt độ điểm sương (Dew-point temperature) là nhiệt độ của không khí ẩm bão hòa ở cùng một áp suất p, và cùng một dung ẩm W với không khí đang khảo sát. Định nghĩa thông dụng hơn: là nhiệt độ của không khí ẩm có cùng phân áp suất hơi nước với không khí ẩm đang khảo sát. Thực tế, khi đo độ ẩm không khí người ta thường tính theo nhiệt độ điểm sương.
 
Độ ẩm của các tạp chất thì đo bằng cách cân trước lên 1 ký, rồi rang nhẹ lửa cho khô queo mà không bị cháy. Sau đó cân lại, thì số bị mất khi rang đó là độ ẩm. Độ ẩm này rất khó tuyệt đối, vì dễ bị rang cháy. Phải lấy máy chân không mà hút dần dần mới biết được. Hay là để chất đó ở giữa cục vôi nung chưa tôi vài ngày, thì vôi sẽ hút hết ẩm cho tuyệt đối luôn.
 
Xem thông số các Máy đo độ ẩm tại đây