Máy hiện sóng số MDO-2000E Series

  • 06/12/2023

Dòng MDO-2000E là dòng đo dao động đa miền đa chức năng. Bộ sản phẩm bao gồm hai tính năng kết hợp: MDO-2000EG và MDO-2000EX. Model MDO-2000EG có một bộ phân tích phổ và một bộ tạo sóng dạng sóng tùy ý 25MHz và model MDO-2000EX có tích hợp máy phân tích phổ, máy phát tín hiệu sóng tùy ý, bộ đếm DMM 5000 và bộ nguồn 5V / 1A. MDO-2000EX đầu tiên là loại dao động duy nhất dùng để trang bị DMM và nguồn điện trong ngành công nghiệp T & M.

Trong khi vào chế độ quang phổ, dòng MDO-2000E sẽ hiển thị toàn màn hình tên miền tần số. Người dùng có thể nhập tần số Center, Span, tần số bắt đầu, và tần số kết thúc dựa trên yêu cầu kiểm tra để quan sát dải tần số yêu cầu nhanh chóng, trực quan cho phép trải nghiệm giao diện người dùng của máy phân tích phổ thực. Trong khi quan sát màn hình hiển thị miền tần số, ta có thể quan sát cả đặc tính mà không dễ nhìn thấy từ các dạng sóng của miền thời gian, ví dụ, thành phần điều hoà của dạng sóng và các đặc tính tần số của tín hiệu biến điệu. So với dao động kế, hai tên miền, dòng MDO-2000E  cho phép đo tín hiệu trên miền tần số

FFT của DSO thông thường luôn tính toàn bộ băng thông tín hiệu lên đến một nửa tốc độ lấy mẫu (Fs). Tuy nhiên, khả năng tính toán không đủ không thể tính toán FFT với nhiều điểm hơn. Người dùng không thể có thông tin tần số chi tiết của tín hiệu do độ phân giải tần số không đủ từ kết quả tính toán. Trong khi MDO-2000E phân tích phổ tín hiệu quan tâm. So với dao động kế 'FFT, dòng MDO-2000E cho phép các kỹ sư đo tín hiệu  trên miền tần số. Hình minh hoạ bên phải là FFT của DSO thông thường (Hình bên trên) và máy phân tích phổ MDO-2000E (hình bên dưới).

Miền tần số dòng MDO-2000E có Cài đặt Loại Phổ Quang (Bình thường, Giữ Tối đa, Giữ Tối thiểu và Trung Bình) (Hình 1). Người dùng có thể tự do lựa chọn các đường phổ để hiển thị đồng thời. Phương pháp phát hiện (Mẫu, Đỉnh +, Đỉnh -, và Trung bình) (hình 2) có thể được đặt riêng cho mỗi đường. Ngoài ra, người dùng có thể tự đánh dấu các vị trí tương ứng bằng con trỏ  để phản ánh Tần suất và Biên độ. Chức năng Tìm kiếm cũng có thể được áp dụng cho bảng giá trị peak phổ. Biên độ được hiển thị với dB và đánh dấu có thể lấy dữ liệu đo. Người dùng có thể sử dụng chức năng tìm kiếm để tìm và đánh dấu biên độ, tần số của tín hiệu quang phổ. Các phương pháp tìm kiếm bao gồm Max. đỉnh và ngưỡng. Kết quả đo có thể được hiển thị và lưu lại.

 

 

So với máy phân tích phổ thường, MDO-2000E có thể kiểm tra tín hiệu dưới ~ 9kHz, áp dụng để phân tích miền tần số của tần số và rung âm thanh. Dòng MDO-2000E cũng có thể kiểm tra tín hiệu miền tần số với thành phần DC mà không làm hư hỏng thiết bị. Đối với màn hình hiển thị dạng sóng miền tần số, dòng MDO-2000E có tính năng tương tự của máy phân tích phổ thời gian thực, nhanh hơn máy phân tích phổ chung. Tại sao? Đó là vì MDO-2000E sử dụng mạch số và phần mềm để tính toán FFT. Bộ phân tích phổ chung chỉ có thể xử lý tín hiệu của một băng thông tần số hẹp một lúc bởi quét tần. Mỗi lần quét sẽ mất vài ms đến hàng chục ms. Hàng trăm và hàng nghìn lần quét tần số được tập hợp lại thành một dải phổ. Do đó, phổ hiển thị không phải là thu được cùng một lúc. Dòng MDO-2000E hiển thị cùng một lúc bằng cách sử dụng mạch số và phần mềm để tính FFT nhanh hơn quét tần số. Các cài đặt FFT của dao theo chiều ngang (tốc độ lấy mẫu), điều này hoàn toàn khác với cài đặt dải tần số của MDO-2000E. Hầu hết các thiết bị sẽ không có độ phân giải tần số do không đủ điểm FFT trong khi thực hiện đo phổ bằng FFT. So với FFT của dao động kế, dòng MDO-2000E đáp ứng yêu cầu đo lường tín hiệu dưới 9kHz; giao diện thiết lập tốt hơn, đo độ phân giải tốt hơn và tốc độ đo nhanh hơn.