MIỄN PHÍ MODULES TỰ CHỌN KHI MUA MÁY HIỆN SÓNG TEKTRONIX

  • 06/12/2023


Máy hiện sóng miền hỗn hợp Series 3

Trải nghiệm màn hình lớn, độ phân giải cao chỉ trong thiết bị hiện sóng nhỏ gọn.  Dòng sản phẩm giành giải thưởng vì đổi mới dùng màn hình cảm ứng để thay cho núm xoay điều chỉnh đường cong hiển thị. Ngoài ra có tích hợp bộ phân tích phổ (option) phục vụ chức năng phân tích RF.

Mua MDO32 hoặc MDO34 và và nhận module MIỄN PHÍ (được chọn) ngay hôm nay!

Mua Models:
MDO32 or MDO34
Tiết kiệm lên đến USD 5,000*


 Modules đạt chuẩn và cách vận hành:
Chọn Lựa chọn 1 hoặc Lựa chọn 2

Lựa chọn 1
MIỄN PHÍ
 02 mã bất kỳ dưới đây:

MIỄN PHÍ
01 mã bất kỹ dưới đây:
3-SRAERO 
Aerospace serial triggering and analysis
3-MSO
16 digital channels; includes P6316 digital probe and accessories

3-SRAUDIO
Audio serial triggering and analysis
3-SRAUTO
Automotive serial triggering and analysis
3-SRCOMP
Computer serial triggering and analysis
3-SA1
Increase spectrum analyzer input frequency range to 9 kHz – 1 GHz and capture bandwidth to 1 GHz

3-SREMBD
Embedded serial triggering and analysis
3-SRUSB2
USB serial triggering and analysis
3-AFG
Arbitrary function generator with 13 predefined waveforms and arbitrary waveform generation

3-PWR
Power measurement and analysis
Lựa chọn 2
MIỄN PHÍ
 02 mã bất kỳ dưới đây: 
3-MSO
16 digital channels; includes P6316 digital probe and accessories

3-SA1
Increase spectrum analyzer input frequency range to 9 kHz – 1 GHz and capture bandwidth to 1 GHz

3-AFG
Arbitrary function generator with 13 predefined waveforms and arbitrary waveform generation


 Điều khoản & điều kiện

  • Đặt hàng trước 28/04, 2020
  • Chương trình này không áp dụng cho các đơn vị Encore
  • Áp dụng cho giảm giá VBA hoặc giáo dục
  • Tektronix có quyền được thay đổi điều khoản & dừng khuyến mãi bất cứ lúc nào. 
*Áp dụng theo giá của nhà cung cấp đưa ra.

Hãy để lại thông tin để đặt hàng vì thời gian có hạn. Đăng ký tại đây