NHÂN SỰ

  • 06/12/2023

EMIN VIETNAM

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN THANH HẢI

General Director - CEO

Tel: (024) 35.381.271

Email: haint@emin.vn

NGUYỄN THANH HƯNG

Deputy General Director

Tel:  0904.103.179

Email: hungnt@emin.vn

TẠ THỊ HOÁN

CFO

Tel: (024) 35.381.269

Email: ketoan@emin.com.vn

KINH DOANH HÀ NỘI

NGUYỄN VĂN DẦN

Sales Engineer

Tel: 0903.436.431

Email: dannv@emin.vn

ĐÀO VĂN CHIẾN

Sales Engineer

Tel: 087.222.477

Email: chiendv@emin.vn

NGUYỄN VĂN TIẾN

Sales Engineer

Tel: 0934.616.395

Email: tiennv@emin.vn

VŨ VĂN THỊNH

Sales Engineer

Tel: 0382.762.595

Email: thinhvv@emin.vn


BÙI VĂN TUẤN

Sales Engineer

Tel: 0986.554.661

Email: tuanbv@emin.vn

NGUYỄN THẠC HÙNG

Sales Engineer

Tel: 0985.112.864

Email: hungnth@emin.vn

NGUYỄN NGỌC HUÂN

Sales Engineer

Tel: 0389.583.553

Email: huannn@emin.vn


KIỀU ĐẠI PHÚ

Sales Engineer

Tel: 0963.569.756

Email: phukd@emin.vn

NGUYỄN VĂN QUÂN

Sales Engineer

Tel: 0972.124.827

Email: quannv@emin.vn

VƯƠNG VĂN SỸ

Sales Engineer

Tel: 0349.519.479

Email: syvv@emin.vn

VŨ ĐÌNH THỐNG

Sales Engineer

Tel: 0982.383.894

Email: thongvd@emin.vn

NGUYỄN MINH ĐỨC

Sales Engineer

Tel: 0979.412.513

Email: ducnm@emin.vn


ĐẶNG THỊ HỒNG TRANG

HR-Sales Assistant

Tel: (024) 35.381.270

Email: trangdth@emin.com.vn


KINH DOANH HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN NHẬT NAM

Branch Director - HCM

Tel: 0973.335.769

Email: namnn@emin.vn

LÂM SƯ BẢO

Sales Manager

Tel: 0916.508.932

Email: baols@emin.vn

NGUYỄN TRƯỜNG HẢO

Sales Engineer

Tel: 0342.318.388

Email: haont@emin.vn

NGUYỄN QUỐC HIỀN

Sales Engineer

Tel: 0906.386.828

Email: hiennq@emin.vn

LÊ THẾ HÙNG

Sales Engineer

Tel: 0932.731.485

Email: hunglt@emin.vn

LÊ VIỆT TIẾN

Sales Engineer

Tel: 0938.004.157

Email: tienlv@emin.vn

NGUYỄN THANH BÌNH

Sales Engineer

Tel: 0703.038.639

Email: binhnt@emin.vn

PHẠM XUÂN LIÊM

Sales Engineer

Tel: 0984.922.992

Email: liempx@emin.vn

NGUYỄN ĐÌNH KHANG

Sales Engineer

Tel: 0866.843.470

Email: khangnd@emin.vn

PHẠM THỊ NGỌC HÂN

Sales Assistant

Tel: (028) 38.119.636

Email: ngochan@emin.vn

DU VĨ BẢO

Sales Assistant

Tel: (028) 38.119.636

Email: baodv@emin.vn

KINH DOANH ĐÀ NẴNG

NGUYỄN THANH LINH

Branch Director - Da Nang

Tel: 0345.689.536

Email: linhnt@emin.vn

THÂN ĐỨC GẤM

Sales Manager

Tel: 0775.442.885

Email: gamtd@emin.vn

NGUYỄN VĂN TRƯỜNG

Sales Engineer

Tel: 0773.528.806

Email: truongnv@emin.vn

HỒ VIẾT LƯU

Sales Engineer

Tel: 0906.492.829

Email: luuhv@emin.vn

KINH DOANH BẮC NINH

NGUYỄN VÂN KIÊN

Sales Manager

Tel: 0973.402.406

Email: kiennv@emin.vn

NGUYỄN VĂN HỮU

Sales Manager

Tel: 0936.415.843

Email: huunv@emin.vn

Mr. 감동 (KIM DUNG)

Sales Manager

Tel: 0961.669.982

Email: dungnk@emin.vn

NGUYỄN THỊ HẢI

Sales Engineer

Tel: (0222)730.39.68

Email: haibn@emin.vn

DUONG THI HUYEN

Sales Engineer

Tel: (0222)730.39.68

Email: huyendt@emin.vn

KINH DOANH QUỐC TẾ & HỖ TRỢ NGÔN NGỮ

VƯƠNG THANH TUYỀN

Oversea Sales - Chinese Support

Tel: 0966.520.220

Email: tuyenvt@emin.vn

NGUYỄN MINH ĐỨC

Oversea Sales - Japanese Support

Tel: 0979.412.513

Email: ducnm@emin.vn

PHẠM THỊ QUỲNH CHI

Oversea Sales - Korean Support

Tel: 0969.950.220

Email: quynhchi@emin.vn

NGUYỄN VĂN DẦN

Oversea Sales - Chinese Support

Tel: 0903.436.431

Email: dannv@emin.vn

ĐẶNG THỊ KIM XUYÊN

Oversea Sales - Chinese Support

Tel: 0979.927.195

Email: xuyendk@emin.vn


KẾ TOÁN VÀ HÀNH CHÍNH

TẠ THỊ HOÁN

Accounting Manager

Tel: (024) 35.381.269

Email: ketoan@emin.com.vn

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

Deputy Accounting Manager

Tel: (024) 35.381.269

Email:huongnguyen@sieuthithietbi.com.vn

NGUYỄN THU HẰNG

Deputy Accounting Manager

Tel: (024) 35.381.269

Email: thuhang@emin.vn

HUỲNH THỊ TUẤN HOA

General Accountant - DN

Tel: (0236) 374. 77. 33

Email:danang@sieuthithietbi.com.vn

TRẦN THỊ THANH THÙY

General Accountant - HCM

Tel: (028) 38. 119. 359

Email:ketoanhcm@sieuthithietbi.com.vn

NGUYỄN THỊ MỸ LINH

Accountant - Hanoi

Tel: (024) 35.381.269

Email: mylinh@emin.vn

CHU THỊ ĐAN QUẾ

Accountant - Hanoi

Tel: (024) 35.381.269

Email:quectd@sieuthithietbi.com.vn 

ĐINH THỊ THANH

Accountant - HCM

Tel: (028) 38. 119. 359

Email:thanhdt@sieuthithietbi.com.vn

NGUYỄN BÍCH HẢI

Accountant - Hanoi

Tel: (024) 35.381.269

Email:khohanoi@sieuthithietbi.com.vn

TRƯƠNG DIỄM TRANG

Accountant - HCM

Tel: (028) 38. 119. 359

Email:trangtd@sieuthithietbi.com.vn

ĐẶNG THANH DUNG

Accountant - Hanoi

Tel: (024) 35.381.269

Email:khohanoi@sieuthithietbi.com.vn

NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG

Accountant - Hanoi

Tel: (024) 35.381.269

Email: ketoan@emin.com.vn

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

Accountant - Hanoi

Tel: (024) 35.381.269

Email: ketoan@emin.com.vn

LƯU THỊ NAM

Accountant - Hanoi

Tel: (024) 35.381.269

Email: ketoan@emin.com.vn

 
XUẤT NHẬP KHẨU

ĐẶNG THANH LƯƠNG

Import - Export Staff

Tel:  (024) 35.381.272

Email: import@emin.vn

NGUYỄN THỊ THANH

Import - Export Staff

Tel: (024) 35.381.272

Email: import@emin.vn

TỐNG MINH PHƯƠNG

Import - Export Staff

Tel: (024) 35.381.272

Email: jordan@emin.vn

MAI THANH HIỀN
Import - Export Staff
Tel: (024) 35.381.269
Email: import@emin.vn

MARKETING

VŨ THỊ QUỲNH HOA

Marketing Manager

Tel: (024) 35.381.270

Email: marketing@emin.vn

NGUYỄN THỊ HOÀI THU

Marketing Staff

Tel: (024) 35.381.271

Email: marketing@emin.vn

NGUYỄN THÀNH TUYỀN

Marketing Staff

Tel: (024) 35.381.272

Email: marketing@emin.vn

LƯƠNG TUẤN NGHĨA

Marketing Staff

Tel: (024) 35.381.272

Email: marketing@emin.vn

HÀ TUẤN VŨ

Marketing Staff

Tel: (024) 35.381.272

Email: marketing@emin.vn

TRẦN THỊ QUỲNH ANH

Marketing Staff

Tel: (024) 35.381.272

Email: marketing@emin.vn

TRẦN MINH QUANG

Marketing Staff

Tel: (024) 35.381.272

Email: marketing@emin.vn

NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH

Marketing Staff

Tel: (024) 35.381.272

Email: marketing@emin.vn

BÙI VĂN TÂM

Marketing Staff

Tel: (024) 35.381.272

Email: marketing@emin.vn

PHẠM THỊ HẰNG

Marketing Staff

Tel: (024) 35.381.272

Email: marketing@emin.vn

NGUYỄN ĐẠI LỘC

Marketing Staff

Tel: (024) 35.381.272

Email: marketing@emin.vn

PHẠM THỊ THU HIỀN

Marketing Staff

Tel: (024) 35.381.272

Email: marketing@emin.vn

PHÒNG KỸ THUẬT & BẢO HÀNH

TRỊNH TUẤN ANH

Head of Technical Department 

Tel: 0934.690.940

Email: anhtt@emin.vn

LÊ VĂN TRƯỜNG

Deputy Head of Technical Department

Tel: 0972.512.864

Email: truonglv@emin.vn

VŨ VĂN THỦY

Technician - Hanoi

Tel: 0352.824.505

Email: thuyvv@emin.vn

BÙI VIẾT CƯỜNG

Technician - Hanoi

Tel: 0974.072.793

Email: service@emin.vn

ĐINH HỒNG THÁI

Technician - Hanoi

Tel: 0375.261.001

Email: thaidh@emin.vn

TRẦN PHẠM DUY THANH

Technician - HCM

Tel: 0372.368.467

Email: thanhtpd@emin.vn

TRẦN PHƯƠNG THẢO

Technical Assistant - Hanoi

Tel: 0815.173.948

Email: service@emin.vn

TRẦN MINH ĐỨC

Technician - Hanoi

Tel:0962.421.562

Email: service@emin.vn

NGUYỄN AN KHANG

Technician - Hanoi

Tel: 0966.109.554

Email: service@emin.vn

 


EMIN MYANMAR
BAN GIÁM ĐỐC

NANDA AUNG

Managing Director

Tel: (+959)266.993.007

Email:nanda.aung@emin.com.mm

NYAN AUNG

Deputy Managing Director

Tel:: (+959)266.993.008

Email:nyan.aung@emin.com.mm

KINH DOANH

ZIN MIN AUNG

Sales Engineer

Tel: (+959) 265.458.009

Email: zin.min.aung@emin.com.mm

ARKAR LIN

Sales Assistant & Marketing Staff

Tel: (+959) 250.685.732

Email: arkar.lin@emin.com.mm

WAI LWIN MAUNG MAUNG HAN

Sales Engineer

Tel: (+959) 265.458.007

Email: wai.lwin@emin.com.mm

ACCOUNTING & ADMINISTRATION

AEIK THET MHUE KYI THAR

General Accountant

Tel: (+959) 792.240.130

Email: aeik.thet.mhue@emin.com.mm

EMIN SINGAPORE
BAN GIÁM ĐỐC

STEPHANIE NGUYEN

Managing Director

Tel: (+65) 97.455.393

Email: sales@emin.asia

BRIAN LAM

Sales Manager

Tel: (+84) 916.508.932

Email: brian@emin.asia

ELENA TRAN

Oversea Sales

Tel: (+84) 916.508.932

Email: sales@emin.asia