Quy trình hiệu chuẩn cân điện tử

  • 06/12/2023

1. Phạm vi áp dụng

Tài liệu kỹ thuật này quy định quy trình hiệu chuẩn cân phân tích (cân không tự động cấp chính xác 1) có giá trị độ chia không lớn hơn 1mg. Cân kỹ thuật (cân không tự động cấp chính xác 2) theo OIML R76.

2. Các phép hiệu chuẩn

- Kiểm tra bên ngoài

- Kiểm tra kỹ thuật

- Kiểm tra đo lường

3. Phương tiện hiệu chuẩn

3.1 Chuẩn đo lường

- Cân phân tích sử dụng:
Kern ADB 200-4 Analytical balance (200g/0.1mg)
Bộ quả cân chuẩn E2, Cấp E2, dải đo 1 mg ÷ 500g
Bộ quả cân chuẩn F1, Cấp F1, dải đo 1g ÷ 500 g
- Cân kỹ thuật sử dụng:


Bộ quả cân chuẩn F1, Cấp F1, dải đo 1 g ÷ 500 g
Quả cân chuẩn F1, Cấp F1, có giá trị 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg.
- Cân bàn sử dụng:

Bộ quả cân chuẩn M1, Cấp M1, dải đo 0 ÷ 10kg và 0 ÷ 20kg

3.2 Phương tiện phụ
Nhiệt ẩm kế:

Nhiệt kế
- Phạm vi đo: (0 ÷ 50) °C
- Độ chính xác: ±0.5 °C
Ẩm kế
- Phạm vi đo: (10 ÷ 95) %RH
- Độ chính xác: ±3 %RH

4. Điều kiện hiệu chuẩn 
Địa điểm hiệu chuẩn phải đủ sáng, xa các nguồn sinh nhiệt, xa các nguồn sinh gió, không bị rung động.
Nhiệt độ, độ ẩm nơi hiệu chuẩn đảm bảo:
Nhiệt độ môi trường: (22 ± 3) °C
Độ ấm không khí: (40 ÷ 80) %RH.
Cân nên được hiệu chuẩn tại vị trí sử dụng.

5. Chuẩn bị hiệu chuẩn 
Trước khi tiến hành hiệu chuẩn phải thực hiện các công việc chuẩn bị sau đây:
- Cân phải được vệ sinh sạch sẽ.
- Đặt cân cần hiệu chuẩn chắc chắn trên mặt phẳng và điều chỉnh thăng bằng.
- Bật nguồn để sấy máy tối thiểu 30 phút hoặc theo yêu cầu của nhà sản xuất.
- Cân cần hiệu chuẩn phải được cân bằng nhiệt với môi trường nơi hiệu chuẩn.Thời gian tối thiểu cho quá trình này do nhà sản xuất quy định.

6. Tiến hành hiệu chuẩn
6.1 Kiểm tra bên ngoài 
6.2 Kiểm tra kỹ thuật 
6.3 Kiểm tra đo lường 
6.3.1 Yêu cầu chung
6.3.2 Thực hiện hiệu chuẩn cân
- Kiểm tra độ lặp lại
- Kiểm tra độ lệch góc
- Kiểm tra độ đúng

7. Ước lượng độ không đảm bảo đo
8. Xử lý chung
- Cân sau khi hiệu chuẩn được dán tem, cấp giấy chứng nhận hiệu chuẩn.
- Kết quả hiệu chuẩn bao gồm ít nhất các thông tin sau như: giá trị chuẩn, giá trị chỉ thị, số hiệu chính, kèm theo độ KĐBĐ mở rộng đối với từng mức cân, hệ số phủ k.
- Chu kỳ hiệu chuẩn của cân phân tích, cân kỹ thuật được khuyến nghị là 12 tháng.

9. Về trung tâm Hiệu chuẩn - Kiểm định - Sửa chữa EMIN 
Trung tâm Hiệu chuẩn – Kiểm định của EMIN Việt Nam được thành lập năm 2020 để cung cấp các dịch vụ sau bán hàng. Trung tâm Hiệu chuẩn và Kiểm định được đầu tư trang thiết bị đến từ nhiều nhà sản xuất thiết bị đo lường lớn trên thế giới. Ngay tại trung tâm, đội ngũ kỹ sư của EMIN Việt Nam đã hiệu chuẩn thành công các thiết bị chuyên dụng đặc thù, đảm bảo nhanh chóng, chính xác, chất lượng, đáp ứng yêu cầu của khách hàng khó tính nhất. Đây là năng lực kỹ thuật mà rất ít các đơn vị kinh doanh công nghệ ở Việt Nam có thể làm được. Đồng thời, sau những nỗ lực miệt mài, trung tâm Hiệu chuẩn – Kiểm định của EMIN Việt Nam đã được cấp chứng chỉ công nhận phòng hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 (tháng 1, 2021).
Quý khách hàng có nhu cầu Hiệu chuẩn thiết bị, vui lòng liên hệ trực tiếp cho chúng tôi tại:
Trung tâm Dịch vụ Kiểm định - Hiệu chuẩn - Sửa chữa thiết bị - Công ty CP EMIN Việt Nam
Địa chỉ: Số 203 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: services@emin.vn – Hotline: 0968.060.220
Để biết thêm thông tin về dịch vụ hiệu chuẩn cân bàn, nhấn vào đây.