Quy trình hiệu chuẩn đồng hồ vạn năng

  • 06/12/2023

1. Phạm vi áp dụng

- Điện áp một chiều 1000V;

- Điện áp xoay chiều 1000V, tần số 100kHz;

- Dòng điện một chiều 30A/150A;

- Dòng điện xoay chiều 30A/150A, tần số 10kHz;

- Điện trở: 1000MΩ. 

2. Các phép hiệu chuẩn

- Kiểm tra bên ngoài.

- Kiểm tra kỹ thuật.

- Kiểm tra đo lường.

3. Phương tiện hiệu chuẩn

3.1 Chuẩn đo lường: Nguồn chuẩn đa năng (MFC)

Meatest M142 Multifunction Calibrator 15 ppm

- Điện áp một chiều từ 0 µV đến 1000 V.

- Điện áp xoay chiều từ 0,1 mV đến 1000 V tần số từ 20 Hz đến 100 kHz.

- Dòng điện một chiều từ 0 µA đến 30 A.

- Dòng điện xoay chiều từ 1 µA đến 30 A tần số từ 20 Hz đến 10 kHz.

- Điện trở từ 0 Ω đến 1 GΩ.

3.2 Phương tiện phụ

3.2.1 Nhiệt ẩm kế

Testo 608-H1 - Thermal Hygrometer (Part Number 0560 6081) | TEquipment

- Phạm vi đo: (0 ÷ 50) °C; Độ chính xác: ±0,5 °C

- Phạm vi đo: (10 ÷ 95) %RH; Độ chính xác: ±3 %RH

3.2.2 Dây đo chuyên dụng

- Dây đo có suất điện động nhiệt nhỏ

4. Điều kiện hiệu chuẩn

- Nhiệt độ môi trường: (23 ± 5) °C

- Độ ấm không khí: không quá 80% RH

5. Chuẩn bị hiệu chuẩn

- Phải đảm bảo nguồn điện cung cấp cho DMM đúng như yêu cầu được quy định trong catalogue, các cầu chì, mạch bảo vệ vẫn hoạt động tốt.

- DMM cần được đặt trong môi trường hiệu chuẩn ít nhất 8 tiếng.

- MFC và DMM phải được bật sấy ít nhất 30 phút trước khi tiến hành hiệu chuẩn.

6. Tiến hành hiệu chuẩn

a. Kiểm tra bên ngoài 

b. Kiểm tra kỹ thuật 

c. Kiểm tra đo lường 

    1. Yêu cầu chung 

    2. Thực hiện hiệu chuẩn DMM

        a. Điện áp một chiều.

        b. Điện áp xoay chiều.

        c. Dòng điện một chiều.

        d. Dòng điện xoay chiều.

        e. Điện trở.

7. Đánh giá độ không đảm bảo đo

8. Xử lý chung

- DMM sau khi hiệu chuẩn được dán tem, cấp giấy chứng nhận hiệu chuẩn kèm theo kết quả hiệu chuẩn, và độ không đảm bảo đo.

- Chu kỳ hiệu chuẩn của DMM được khuyến nghị là 12 tháng.


Tham khảo dịch vụ hiệu chuẩn đồng hồ vạn năng tại đây.

Quý khách hàng có nhu cầu Hiệu chuẩn Đồng hồ vạn năng, vui lòng liên hệ trực tiếp cho chúng tôi tại:

Trung tâm Dịch vụ Kiểm định - Hiệu chuẩn - Sửa chữa thiết bị - Công ty CP EMIN Việt Nam

Địa chỉ: Số 203 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: services@emin.vn – Hotline: 0968.060.220