Quy trình hiệu chuẩn máy đo pH

  • 06/12/2023

1. Phạm vi áp dụng

Tài liệu kỹ thuật này quy định quy trình hiệu chuẩn phương tiện đo pH với điện cực thủy tinh có phạm vi đo từ (0-14) pH với độ chính xác không nhỏ hơn 0,02 pH.

2. Các phép hiệu chuẩn

- Kiểm tra bên ngoài

- Kiểm tra kỹ thuật

- Kiểm tra đo lường

3. Phương tiện hiệu chuẩn

3.1 Chuẩn đo lường

Dung dịch chuẩn pH


- Phạm vi đo: (0-14) pH

- Độ không đảm bảo: ≤ 0.01 pH

3.2 Phương tiện đo khác

Bể ổn nhiệt


- Phạm vi đo: (+5 ÷ 99) °C

Thiết bị đo nhiệt độ và độ ẩm chuẩn


- Phạm vi đo: (-20 ÷ 70) °C

- Độ chính xác:

  ±0.2 °C (10 ÷ 40 °C)

  ±0.4 °C dải còn lại

  ±1 %RH (10 ÷ 90) %RH 

  ± 2.0 %RH (dải còn lại)

Nhiệt ẩm kế

- Phạm vi đo: (0 ÷ 50) °C

- Độ chính xác: ±0.5 °C

- Phạm vi đo: (10 ÷95) %RH

- Độ chính xác: ±3%RH

3.3 Phương tiện phụ

- Nước cất

- Bình xịt tia

- Giấy thấm, cốc thủy tinh

4. Điều kiện hiệu chuẩn

Khi tiến hành hiệu chuẩn phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

+ Nhiệt độ môi trường: (25 ± 2) °C

+ Độ ấm không khí: ≤ 80%RH

Nhiệt độ, độ ẩm phải được đo và ghi lại khi bắt đầu và kết thúc hiệu chuẩn.

5. Chuẩn bị hiệu chuẩn
Trước khi hiệu chuẩn phải thực hiện các công việc sau:
- Chuẩn bị dung dịch pH phù hợp.
- Đặt phương tiện đo pH và các dung dịch chuẩn pH trong phòng hiệu chuẩn tối thiểu 1 giờ trước khi hiệu chuẩn.
- Dung dịch chuẩn pH phải được giữ ổn nhiệt tối thiểu 1 giờ tại (25 ± 0,2) 0C trong bể ổn nhiệt.
- Trước khi hiệu chuẩn, ngâm điện cực của máy đo trong nước cất trong khoảng 3 giờ tại phòng hiệu chuẩn
Trước mỗi lần đo giá trị pH của dung dịch chuẩn pH khác cần phải:
- Rửa điện cực của PTĐ bằng nước cất 
- Làm khô điện cực của PTĐ bằng giấy thấm
- Vận hành máy đo pH tối thiểu 15 phút trước khi hiệu chuẩn.

6. Tiến hành hiệu chuẩn
6.1 Kiểm tra bên ngoài
6.2 Kiểm tra kỹ thuật
6.3 Kiểm tra đo lường
Phương tiện đo pH được kiểm tra đo lường theo trình tự nội dung, phương pháp, yêu cầu sau đây:
Hiệu chỉnh PTĐ theo tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất.
- Kiểm tra sai số với các dung dịch chuẩn pH
- Tiến hành đo tối thiểu 3 lần cho mỗi dung dịch chuẩn pH. Ghi lại kết quả đo được vào biên bản.
- Tính toán sai số

7. Ước lượng độ không đảm bảo đo

8. Xử lý chung

- Phương tiện đo pH sau khi hiệu chuẩn được dán tem, cấp giấy chứng nhận hiệu chuẩn kèm theo kết quả hiệu chuẩn

- Chu kỳ hiệu chuẩn của phương tiện đo pH được khuyến nghị là 12 tháng. 

9. Về trung tâm Hiệu chuẩn - Kiểm định - Sửa chữa EMIN 

Trung tâm Hiệu chuẩn – Kiểm định của EMIN Việt Nam được thành lập năm 2020 để cung cấp các dịch vụ sau bán hàng. Trung tâm Hiệu chuẩn và Kiểm định được đầu tư trang thiết bị đến từ nhiều nhà sản xuất thiết bị đo lường lớn trên thế giới. Ngay tại trung tâm, đội ngũ kỹ sư của EMIN Việt Nam đã hiệu chuẩn thành công các thiết bị chuyên dụng đặc thù, đảm bảo nhanh chóng, chính xác, chất lượng, đáp ứng yêu cầu của khách hàng khó tính nhất. Đây là năng lực kỹ thuật mà rất ít các đơn vị kinh doanh công nghệ ở Việt Nam có thể làm được. Đồng thời, sau những nỗ lực miệt mài, trung tâm Hiệu chuẩn – Kiểm định của EMIN Việt Nam đã được cấp chứng chỉ công nhận phòng hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 (tháng 1, 2021).

Quý khách hàng có nhu cầu Hiệu chuẩn thiết bị, vui lòng liên hệ trực tiếp cho chúng tôi tại:

Trung tâm Dịch vụ Kiểm định - Hiệu chuẩn - Sửa chữa thiết bị - Công ty CP EMIN Việt Nam

Địa chỉ: Số 203 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: services@emin.vn – Hotline: 0968.060.220

Để biết thêm thông tin về dịch vụ hiệu chuẩn máy đo pH, nhấn vào đây.