Quy trình hiệu chuẩn nhiệt ẩm kế

  • 06/12/2023

1. Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình hiệu chuẩn các loại nhiệt ẩm kế có phạm vi đo độ ẩm từ 20 %RH đến 90 %RH có giá trị độ chia 0,1 %RH, nhiệt độ từ -20 °C đến 150 °C có giá trị độ chia đến 0,1 °C.

2. Các phép hiệu chuẩn
- Kiểm tra bên ngoài
- Kiểm tra kỹ thuật
- Kiểm tra đo lường
- Đánh giá độ không đảm bảo đo

3. Phương tiện hiệu chuẩn

3.1 Chuẩn đo lường

Tủ tạo nhiệt độ và độ ẩm chuẩn


- Phạm vi đo: (-20 ÷ 150) °C

                       (20 ÷ 95) %RH

- Độ phân giải: 0,1 °C

                        0,1 %RH

3.2 Phương tiện đo khác
Nhiệt ẩm kế:

- Phạm vi đo: (0 ÷ 50) °C
  Độ chính xác: ±0,5 °C
- Phạm vi đo: (10 ÷ 95) %RH
  Độ chính xác: ±3 %RH

3.3 Phương tiện phụ
- Máy cất nước một lần
- Đồng hồ đo thời gian
- Cồn tinh khiết, găng tay, khăn lau chuyên dụng.

4. Điều kiện hiệu chuẩn
Khi tiến hành hiệu chuẩn phải đảm bảo các điều kiện sau đây:
+ Nhiệt độ môi trường: (25 ± 2) °C
+ Độ ấm không khí: ≤ 80%RH

5. Chuẩn bị hiệu chuẩn
Trước khi tiến hành hiệu chuẩn phải thực hiện các công việc chuẩn bị sau đây:
- Vệ sinh sạch nhiệt ẩm kế cần hiệu chuẩn.
- Lựa chọn chuẩn phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của thiết bị cần hiệu chuẩn.
- Bật sấy nhiệt ẩm kế cần hiệu chuẩn theo hướng dẫn vận hành của nhà sản xuất.

6. Tiến hành hiệu chuẩn
- Kiểm tra bên ngoài
- Kiểm tra kỹ thuật
- Kiểm tra đo lường

7. Ước lượng độ không đảm bảo đo

8. Xử lý chung

- Nhiệt ẩm kế sau khi hiệu chuẩn được dán tem, cấp giấy chứng nhận hiệu chuẩn kèm theo kết quả hiệu chuẩn, số hiệu chính và độ không đảm bảo đo tại mỗi điểm kiểm tra.

- Chu kỳ hiệu chuẩn của nhiệt ẩm kế cần hiệu chuẩn được khuyến nghị là 12 tháng.


9. Về trung tâm Hiệu chuẩn - Kiểm định - Sửa chữa EMIN 

Trung tâm Hiệu chuẩn – Kiểm định của EMIN Việt Nam được thành lập năm 2020 để cung cấp các dịch vụ sau bán hàng. Trung tâm Hiệu chuẩn và Kiểm định được đầu tư trang thiết bị đến từ nhiều nhà sản xuất thiết bị đo lường lớn trên thế giới. Ngay tại trung tâm, đội ngũ kỹ sư của EMIN Việt Nam đã hiệu chuẩn thành công các thiết bị chuyên dụng đặc thù, đảm bảo nhanh chóng, chính xác, chất lượng, đáp ứng yêu cầu của khách hàng khó tính nhất. Đây là năng lực kỹ thuật mà rất ít các đơn vị kinh doanh công nghệ ở Việt Nam có thể làm được. Đồng thời, sau những nỗ lực miệt mài, trung tâm Hiệu chuẩn – Kiểm định của EMIN Việt Nam đã được cấp chứng chỉ công nhận phòng hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 (tháng 1, 2021).

Quý khách hàng có nhu cầu Hiệu chuẩn thiết bị, vui lòng liên hệ trực tiếp cho chúng tôi tại:

Trung tâm Dịch vụ Kiểm định - Hiệu chuẩn - Sửa chữa thiết bị - Công ty CP EMIN Việt Nam

Địa chỉ: Số 203 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: services@emin.vn – Hotline: 0968.060.220