Tặng phần mềm điều khiển Keithley - KickStart Software MIỄN PHÍ

  • 06/12/2023

 

 
Nhận phần mềm MIỄN PHÍ khi mua DMM6500 hoặc DAQ6510. 
THỜI GIAN ÁP DỤNG: Đến hết 30/04/2020 


Phần mềm giúp bạn tiết kiệm thời gian bằng cách tạo điều kiện sao chép nhanh các kết quả kiểm tra và so sánh kết quả. KickStart cho phép bạn tập trung thời gian vào việc phân tích kết quả kiểm tra để có thể tìm ra các mục tiêu đổi mới.

 Models Sản phẩm
DMM6500 6½-Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số màn hình cảm ứng

Đồng hồ vạn năng để bàn với nhiều chức năng hơn- bao gồm chụp tạm thời, hiển thị dữ liệu và phân tích - giá thành tương đương các sản phẩm hiệu suất thấp hơn cùng dòng.


DAQ6510 Đồng hồ vạn năng

DAQ6510 có giao diện người dùng màn hình cảm ứng cho thời gian thiết lập nhanh hơn, theo dõi trạng thái kiểm tra thời gian thực và phân tích dữ liệu chi tiết trên thiết bị.


Tiết kiệm lên đến 20% 

 

Thời gian giới hạn, hãy mua  DMM6500 hoặc DAQ6510 để được hưởng ưu đãi trước 30/04/2020: