Thiết kế gỡ lỗi nhanh hơn với Máy hiện sóng 6 in 1

  • 06/12/2023

Thiết kế gỡ lỗi nhanh hơn với Máy hiện sóng 6 in 1

Các thiết kế hiện nay đang ngày càng phức tạp  và thật là khó sử dụng thiết bị đúng cách để xác định vị trí lỗi tín hiệu nhanh chóng. Với sáu công cụ tích hợp trong một máy hiện sóng bao gồm: máy phân tích quang phổ 3 GHz, máy phát chức năng, phân tích Logic and nhiều hơn nữa. Dòng máy hiện sóng Tektronix MDO3000 cho phép bạn chụp all tín hiệu analog, kỹ thuật số and RF trong cùng một thiết bị. 


 
Tektronix MDO3000 Series
Với MDO3000, bạn có thể:
  • Có 6 công cụ để gỡ lỗi thiết kế một cách nhanh chóng and xác định chính xác tín hiệu khó nắm bắt
  • Phân tích and gỡ lỗi liên tiếp và cùng lúc với kênh vớ kích hoạt tự động, giải mã and tìm kiếm lại
  • Nâng cấp hiệu suất, chức năng and khả năng phân tích theo nhu cầu thực tế của bạn.

Tải datasheet tại đây