Tối đa hóa tuổi thọ pin của thiết bị loT bằng cách giảm tải cường độ dòng điện

  • 06/12/2023

Tối đa hóa tuổi thọ pin của thiết bị loT bằng cách giảm tải cường độ dòng điện

Thử thách đo dòng loT thấp

Để tối đa hóa tuổi thọ pin,cường độ dòng điện của sản phẩm phải được giữ ở mức tối thiểu tuyệt đối. Điều này đòi hỏi bạn phải dùng các linh kiện năng lượng thấp và các kỹ thuật hiệu quả để ngắt điện các linh kiện khi không sử dụng. Bạn cần thiết bị đo nhạy để đo mức dòng thấp như nA.

Xác định cấu hình dòng điện tải

Có thể khó mô tả cấu hình dòng tải của thiết bị loT nguyên mẫu, bởi vì bạn phải đo dòng điện trong phạm vi rộng các trạng thái hoạt động:

  • Chế độ ngủ (từ nA đến µA),
  • Chế độ chờ (từ hàng trăm microamp đến hàng chục milliamps)
  • Trạng thái hoạt động (từ milliamps đến amps), bao gồm cả nổ dòng ngắn mạch do truyền dẫn không dây

Để nắm bắt chính xác các mức tải dòng thay đổi rộng này, bạn cần một giải pháp đo lường đặc biệt bao gồm:

  • Dải đo dòng rộng, từ hàng trăm nanoamps đến amps
  • Tốc độ đo để bắt được các xung dòng điện trong chỉ một vài micro giây
  • Bộ nhớ đệm lớn để lưu trữ cấu hình dòng điện của thiết bị nguyên mẫu

Đồng hồ vạn năng mẫu đồ họa 7 chữ số DMM7510 của Keithley được trang bị đầy đủ để đáp ứng các yêu cầu này, vì nó cung cấp:

  • độ nhạy dòng pA
  • 1M mẫu / giây
  • 27M điểm dữ liệu của bộ nhớ

 Xem thêm video để tìm hiểu cách giải quyết thử thách đo loT

 

Xác định dòng điện trung bình của thiết bị loT

Mô phỏng loại pin bất kỳ

Điện áp pin có thể giảm xuống bao nhiêu trước khi thiết bị loT bị tắt?

Việc đo hiệu suất pin ở các giai đoạn xả pin khác nhau là rất khó, vì nó đòi hỏi thiết bị đo có thể mô phỏng chính xác hiệu suất của pin.

Để giải quyết vấn đề này, Trình mô phỏng pin 2281S-20-6 của Keithley giúp dễ dàng mô hình hóa bất kỳ loại pin nào. Nó cho phép bạn kiểm tra hiệu quả các thiết bị nguyên mẫu IoT trong bất kỳ trạng thái pin, với độ lặp lại cao để ước tính hiệu quả tuổi thọ pin. Kết hợp với bộ mô phỏng pin 2281S-20-6 và đồng hồ vạn năng đồ họa DMM7510 sẽ cung cấp cho bạn giải pháp hoàn chỉnh để đánh giá mức tiêu thụ điện năng và tuổi thọ pin của các nguyên mẫu IoT của bạn.

Lập trình bộ mô phỏng pin cho bất kỳ trạng thái sạc nào, chẳng hạn như gần trạng thái xả hoàn toàn, để xác định cách một sản phẩm hoạt động trong tình trạng pin yếu và để xác định điện áp pin thấp tắt nguồn.

Model bất kỳ loại pin nào

Tạo bất kỳ kiểu pin nào.

Phần cuối cùng của vấn đề là tạo ra một model cho pin hỗ trợ thiết bị IoT của bạn. Thiết bị đo đơn vị đo nguồn đồ họa 2450 hoặc 2460 của Keithley (SMU) giúp dễ dàng tạo mô hình cho pin sử dụng bởi sản phẩm của bạn.

Một kịch bản tạo model pin vận hành thiết bị SMU như một tải dòng kiểm soát và lấy được các thông số model.