Ứng dụng Test Script- Giải quyết các mẫu kiểm thử phức tạp

  • 06/12/2023

Tính độc đáo của chức năng Test Script của GW Instek  là sắp xếp vận hành các phép đo lường phức tạp bằng cách trực tiếp lập một bộ thay đổi thông số  điện áp và dòng điện thông qua Microsoft Excel và tải lên tệp Excel đã được chỉnh sửa tới nguồn điện của máy để tuần tự cho các công suất đầu ra. Năm ứng dụng thử nghiệm sau đây với các mẫu kiểm tra khác nhau đã dễ dàng  được thực hiện bằng chức năng GW Instek Test Script mà không cần lập trình phần mềm.

Test Script cho phép người dùng chạy thử các chu kỳ lặp lại bằng cách thiết lập các thông số bao gồm điện áp đầu ra, dòng điện, thời gian, chu kỳ, OVP, OCP, Bleeder, vv Bốn nguồn điện của GW Instek hỗ trợ Test Script, bao gồm PFR, PSU, PSW và PSB.

Cài đặt: Thiết lập và thực hiện một mô hình chuyển đổi 12V / 1 giây sang 5V / 1 giây cho 6 lần với cài đặt dòng điện 3A.

Điện áp đầu ra tăng từ 0V đến 5V trong 50 giây ở cài đặt dòng điện 10A và duy trì cài đặt trong 30 phút và sau đó đầu ra tự động tắt

* Dạng sóng trên là dạng sóng lý tưởng. Dạng sóng thực tế bị giới hạn bởi cài đặt điện áp và băng thông của các model nguồn.

Tín hiệu Burst được áp dụng giữa đầu ra điện áp không đổi. Ví dụ, một đầu ra điện áp liên tục tạo nhiễu cao dao động giữa 12V và 8V. Mỗi tín hiệu burst là 100ms và các tín hiệu burst mới nhất 1.5s xuất hiện sau mỗi 10 phút (600 s) ở đầu ra liên tục 12V.

Đối với kiểm tra độ bền như đèn, máy sưởi, .v.v., mẫu lặp lại cho đầu ra 18 giờ và đầu ra 6 giờ trong 100 ngày như sau.

Một ví dụ về kiểm tra PTC tự cài đặt lại các đặc tính mạch mở của nó bằng cách tăng dòng điện từ 0 đến 3A với độ phân giải 16 bước.

Test Script có thể dễ dàng thực hiện một loạt các dòng khác nhau dưới thiết lập điện áp không đổi để kiểm tra tính năng thổi và đặt lại của PTC tự cài đặt lại.

Để tải về Test Script và quy trình cài đặt, vui lòng truy cập: http://www.gwinstek.com/en-global/Page/The_setting_of_Test_Script

Bốn bộ nguồn GW Instek hỗ trợ Tập lệnh Kiểm tra, bao gồm PFR, PSU, PSW và PSB.