• 12/06/2023

                 DANH MỤC THIẾT VỊ PHÒNG KIỂM ĐỊNH/HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ MÔI TRƯỜNG

- Thực hiện kiểm chuẩn (kiểm định – hiệu chuẩn) các thiết bị quan trắc môi trường của các trạm quan trắc môi trường quốc gia và dịch vụ kiểm chuẩn thiết bị quan trắc môi trường cho các địa phương, đơn vị, tổ chức thực hiện quan trắc môi trường trên phạm vi toàn quốc.

- Phòng kiểm chuẩn được trang bị các thiết bị hiện đại, độ chính xác cao để thực hiện hiệu chuẩn trạm quan trắc không khí tự động (SO2, CO, NO-NO2-Nox, O3, THC, BTEX…), trạm quan trắc nước tự động (pH, DO, EC, TDS, ORP…) và các thiết bị bán tự động (đo khí, nước đa / đơn chỉ tiêu).

- Thực hiện các dịch vụ kiểm định/ hiệu chuẩn, các thủ tục cấp giấy chứng nhận, dán tem kiểm định/ hiệu chuẩn cho các thiết bị, dụng cụ phục vụ quan trắc môi trường của các tổ chức, cá nhân.

- Thực hiện các dịch vụ tư vấn, đào tạo, tập huấn về kiểm định/ hiệu chuẩn thiết bị quan trắc môi trường; khảo sát, lập báo cáo đầu tƣ, dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật và dự toán, thi công, giám sát thi công các dự án, đề án về thiết bị quan trắc môi trường.

- Nghiên cứu, triển khai ứng dụng các phương pháp, công nghệ mới, hiện đại, tự động hóa trong kiểm định/ hiệu chuẩn thiết bị quan trắc môi trường.

- Điều tra, nghiên cứu cơ sở khoa học, pháp lý và thực tiễn phục vụ việc xây dựng cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ trong lĩnh vực kiểm định và hiệu chuẩn thiết bị quan trắc môi trường.

Các thiết bị bao gồm:

 1. Thiết bị pha loãng khí chuẩn và tạo Ozon

 2. Buồng kiểm chuẩn thiết bị đo khí cầm tay GSTU-VN01

 3. Cân phân tích chuẩn 6 số

 4. Bộ phiến mỏng

 5. Thiết bị chuẩn tiếng ồn

 6. Thiết bị chuẩn lưu lượng

 7. Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm

 8. Thiết bị điều chỉnh lưu lượng 1 (2 lít/phút)

 9. Thiết bị điều chỉnh lưu lượng 2 (8 lít/phút)

 10. Bộ quả cân chuẩn (1mg – 200g)

 11. Thiết bị chuẩn đo nhiệt độ (Digital Thermometer)

 12. Bộ sinh khí Zero

 13. Bộ làm sạch khí

 14. Thiết bị tạo khí không

 15. Thiết bị tự ghi

 16. Thiết bị đo pH/ORP để bàn

 17. Thiết bị đo độ dẫn điện EC

 18. Thiết bị đo độ đục để bàn

 19. Bể điều nhiệt

 20. Thiết bị phân tích SO2 (điều kiện thường)

 21. Thiết bị phân tích NOx (điều kiện thường)

 22. Thiết bị phân tích Ozon (điều kiện thường)

 23. Thiết bị phân tích CO (điều kiện thường)

 24. Thiết bị phân tích Hydro Carbon (điều kiện thường)

 25. Bộ Data logger

 26. Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm

 27. Thiết bị đo điện cầm tay

 28. Thiết bị đo bụi – Dust monitor

 29. Bộ đo hướng gió – wind direction sensor

 30. Thiết bị đo nhiệt độ

 31. Thiết bị đo độ ẩm không khí

 32. Thiết bị đo bức xạ nhiệt độ

 33. Thiết bị lấy mẫu bụi tổng số lưu lượng thấp

 34. Tủ bảo quản chuẩn

 35. Bộ lưu điện UPS 500VA

 36. Biến áp vô cấp 1kVA

 37. Máy phân tích phổ

 38. Máy hiện sóng kỹ thuật số

 39. Thiết bị đo điện đa năng

 40. Ampe kìm

 41. Máy hút ẩm

 42. Bộ pha loãng khí chuẩn

 43. Bộ các bình khí chuẩn

 44. Máy phát hiện khí rò rỉ

 45. Bộ tạo khí zero

 46. Van điều áp

 47. Súng đo nhiệt độ hồng ngoại

 48. Nhiệt kế chuẩn

 49. Thiết bị hiệu chuẩn nhiêt độ

 50. Thiết bị hiệu chuẩn áp suất

 51. Thiết bị hiệu chuẩn tốc độ dòng hiện số cho thiết bị lấy mẫu thể tích lớn (OFD-1), hiệu chuẩn khi đo


Nguồn: STECH INTERNATIONAL